Startuje kampania prasowo-internetowa Choroba to nie wyrok

Już dziś, 13 grudnia jako partnerzy inaugurujemy 3. edycję kampanii prasowo-internetowej „Choroba to nie wyrok”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions. Projekt powstał przy wsparciu merytorycznym wielu cenionych ekspertów, organizacji oraz fundacji, w tym Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Kampania „Choroba to nie wyrok” jest ważnym medium za pomocą, którego podsumowujemy stan obecny, sukcesy i najpilniejsze problemy oraz wskazujemy jakie są najlepsze rozwiązania, które pozwalają na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób, które dotykają polskie społeczeństwo.

Polecamy Wam tę edukacyjną lekturę, gdyż przedstawiono w niej wiele inspirujących i rzetelnych materiałów. Publikacja ukazuje się już dziś wraz z dziennikiem Gazeta Wyborcza, natomiast wszystkie materiały będą sukcesywnie dostępne na portalu wydawnictwa www.dbajozdrowie.info.

Główny patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, a jego Prezes prof. Maciej Małecki w artykule wprowadzającym przedstawił jak ważna w przypadku chorych na cukrzycę jest indywidualizacja leczenia oraz jaki jest związek między chorobami kardiologicznymi a cukrzycą.

Na okładce tytułu wystąpił prof. Grzegorz Dzida z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który wskazał na ścisły związek cukrzycy typu 2 z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Ekspert wyjaśnia jakie są podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za rozwój niewydolności serca w cukrzycy oraz na czym polega leczenie niewydolności serca w cukrzycy.

Jednym z istotnych tematów projektu jest również idiopatyczne włóknienie płuc.

O przedstawienie tej kwestii poprosiliśmy dr Katarzynę Lewandowską, v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF oraz Dariusza Klimczaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF. „Chorzy na idiopatyczne włóknienie płuc nikną w ogromnej liczbie pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi i często są traktowani jako nieistotny margines. Na szczęście, dzięki szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, zarówno wśród lekarzy, jak i wśród potencjalnych pacjentów, świadomość istnienia IPF systematycznie wzrasta.” – zaznacza dr Lewandowska.

Jeszcze trzydzieści lat temu osoby cierpiące na poważny niedosłuch lub głuchotę zmuszone były żyć w świecie całkowitej ciszy, bez szans na normalne życie. Wynalezienie implantów ślimakowych – pierwszej i jak dotąd jedynej protezy ludzkiego zmysłu – było prawdziwą rewolucją. Niestety wraz z upowszechnieniem tej metody leczenia, w Polsce pojawiły się problemy finansowe. O zgłębienie tej kwestii poprosiliśmy Bartosza Golędzinowskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia „SUITA”. Dodatkowo o głos w tej sprawie poprosiliśmy mamę chłopca, który urodził się z wadą słuchu.

Jak wygląda dostęp do diagnostyki i leczenia HIV w Polsce? Na jakim poziomie znajduje się jakość życia pacjentów w polskiej rodzinie i społeczeństwie? Ten temat szczegółowo został podjęty przez Mateusza Liwskiego, prezesa Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.

Profesjonalna diagnostyka to pierwszy krok do zdrowia, bo wczesne rozpoznanie choroby zwiększa szanse na jej pokonanie – zwracają uwagę specjaliści. „Badania profilaktyczne najlepiej jest wykonywać raz w roku, ale jeżeli nie wystąpiły żadne niepokojące objawy, a wyniki wykonanych badań były prawidłowe można ten okres wydłużyć do 2-3 lat.” – podkreśla dr Iwona Kozak-Michałowska.

Serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się ze szczegółami tego edukacyjnego projektu, który jest również dostępny online: