Wygrajmy Zdrowie

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego (OPP) – wspólną inicjatywą pacjentów onkologicznych oraz lekarzy z Instytutu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, załozoną w 2004 roku 

Naszą misją jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów i chorób cywilizacyjnych oraz promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie.

Fundacja jest członkiem European Cancer Patient Coalition i World Patients Alliance. Aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Onkologicznych, Kidney Cancer Association, a także klinikami onkologicznymi oraz samorządami na terenie całego kraju.

European Cancer Patient Coalition 

World Patients Alliance

Porady dietetyczne

Informacje dla pacjentów
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem: Małgorzata Solecka
e-mail: dietetyk@wygrajmyzdrowie.pl
Więcej informacji...

Prawa pacjenta

Informacje dla pacjentów
Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Rzecznika Praw Pacjenta
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
Więcej informacji...

Subkonta

Informacje dla pacjentów
Osoby, które chciałyby założyć subkonto w Fundacji proszone są o zapoznanie się z regulaminem.
Więcej informacji...

Aktualności

Konferencja z premierą raportu „sytuacja pacjenta z rakiem

Zapraszamy na konferencję prasową Sytuacja pacjentów z rakiem pęcherza moczowego aktualne wyzwania, która odbędzie się dzisiaj (13 czerwca) o godzinie 10.00 w Centrum Prasowym PAP. Transmisja konferencji na żywo będzie na stronach: https://pap-mediaroom.pl/ oraz https://debata.infostrefa.tv/...

CZYTAJ WIĘCEJ

KRS: 0000242845

Główne obszary pracy Fundacji

Fundacja ma na celu promowanie problematyki onkologicznej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzi działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowanej na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 

Edukacja

w zakresie profilaktyki onkologicznej i chorób cywilizacyjnych

Wsparcie

psychologiczne, medyczne i finansowe dla Pacjentów chorych oraz ich Rodzin

Profilaktyka

Promocja badań profilaktycznych na terenie całego kraju

Kampanie

na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce

Uświadamianie

konieczności wczesnego wykrywania nowotworów

Wydawnictwa

edukacyjne: poradniki, broszury,
raporty

Nasze akcje

Zakres naszych działań obejmuje różne obszary zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej:

All.Can Polska

Fundacja jest operatorem międzynarodowego projektu All.Can Polska.
Szczegóły o inicjatywie - https://www.all-can.pl

Koalicja Ostoporozy

Celem Koalicji Osteoporozy jest realizacja programu działań zapobiegających medycznym, społecznym i ekonomicznym skutkom osteoporozy.
Osteoporoza jest ciężką, związaną z wiekiem chorobą kości, która powoduje ich kruchość i podatność na złamania. Rozwinie się u co trzeciej kobiety w wieku powyżej 50 lat i u co ósmego mężczyzny, narażając ich na poważne ryzyko złamania – przede wszystkim szyjki kości udowej, kręgów, nadgarstka i kości ramieniowej.
Przejdź na stronę

Serce dla kardiologii

Celem wspólnych działań jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie kształtowania odpowiedniego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w obszarze wyzwań kardiologicznych.
Członkowie Koalicji, dostrzegając konieczność poszerzania wiedzy pacjentów na temat jakości życia w chorobie, a także dostępności do nowoczesnych metod leczenia chorób serca oraz układu krążenia, postanowili wspólnie podjąć działania edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie adresowane do pacjentów i ich najbliższych.
Przeczytaj więcej...

Złoty Standard w urologii

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna Złoty Standard w Urologii ma na celu wsparcie pacjentów chorych na raka prostaty oraz podnoszenie wiedzy specjalistów medycznych na temat najnowszych standardów leczenia raka gruczołu krokowego.
Spotkania edukacyjne, które są jednym z najważniejszych elementów kampanii, posłużą przekazaniu pacjentom informacji na temat dostępnych metod leczenia nowotworów prostaty oraz sposobów zadbania o jakość życia w trakcie i po chorobie.
Przeczytaj więcej...

Koalicja dla Psychiatrii

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego ideą jest promocja zdrowia psychicznego oraz profilaktyka zaburzeń psychicznych, organizowany jest corocznie 10 października od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, WFMH).
W tym roku, z racji zagrożenia panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2, która bezsprzecznie wpływa na stan zdrowia psychicznego milionów ludzi, hasłem przewodnim wydarzenia stało się: Zdrowie Psychiczne dla Wszystkich. Większe nakłady – Większa dostępność. Są to także hasła, które przyświecają nowo powstałej Koalicji dla Psychiatrii.
Przeczytaj więcej...

Koalicja na rzecz Telemedycyny

W kierunku służby zdrowia przyszłości - Fundacja Wygrajmy Zdrowie wspólnie z Microsoft ruszają z inicjatywą Koalicji na rzecz Telemedycyny oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa w zakresie leczenia na odległość z wykorzystaniem nowych technologii.
List intencyjny w tej sprawie został podpisany 24 września podczas konferencji Impact CEE 2020 w Warszawie. Poparcie dla inicjatywy zadeklarowali przedstawiciele klinik rodzinnych realizujących pakiet świadczeń POZ+ oraz Zrzeszenia Publicznych Centrów Onkologii.
Przeczytaj więcej...

Immunoonkologia
w walce z rakiem

Przewodnik dla pacjentów przygotowany wspólnie przez ECPC i Fundację Wygrajmy Zdrowie, który ma pomóc pacjentom w zrozumieniu, czym są nowe terapie immunoonkologiczne i czym różnią się od stosowanych obecnie metod leczenia oraz jaką rolę odegrają w nadchodzących latach.
Fundacja otrzymała grant z funduszy EOG w ramach priorytetu Obywatele dla Demokracji na realizację projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii od marca 2014 r. do lutego 2015 r.
Przeczytaj więcej...

Pacjenci Pacjentom
w neurologii

Celem kampanii Pacjenci pacjentom w neurologii jest edukacja pacjentów chorych neurologicznie oraz ich opiekunów i bliskich w zakresie zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim zasad zdrowego odżywiania.
Zdrowa, odpowiednia dieta jest bardzo istotnym czynnikiem odziaływującym na ogólny stan organizmu, zarówno w ramach profilkatyki, jak też w trakcie choroby. Wpływa ona na rehabilitację i procesy zdrowienia. U chorych można zastosować także żywienie medyczne w postaci specjalistycznych preparatów żywieniowych o składzie dobranym odpowiednio do każdej z chorób oraz stopnia ich zaawansowania.
Przeczytaj więcej...

Forum walki z bólem

Ból nowotworowy ma wiele twarzy. Akcja informacyjna dla Pacjentów, pozwalająca zrozumieć i określić swoje doznania bólowe oraz przygotować się do rozmowy z Twoim lekarzem.
Według dostępnych danych ból pojawia się u ok. 60% pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego i jest jednym z najbardziej uciążliwych objawów choroby nowotworowej. Może negatywnie wpływać na wiele aspektów życia Twojego i Twojej Rodziny. Musisz mieć świadomość, że ból nie jest doznaniem jednorodnym.
Przeczytaj więcej...

Porozumienie dla onkologii

Projekt jest odpowiedzią na wciąż pogarszającą się sytuację polskich pacjentów onkologicznych oraz pilną konieczność włączenia organizacji pacjentów do procesów nadających kształt polityce zdrowotnej państwa.
Fundacja otrzymała grant z funduszy EOG w ramach priorytetu Obywatele dla Demokracji na realizację projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii od marca 2014 r. do lutego 2015 r.
Przeczytaj więcej...

Liderzy Zdrowia

Liderzy Zdrowia to projekt jaki powstał w ubiegłej kadencji Sejmu z inicjatywy Pacjentów, a skierowany do Parlamentarzystów.
W ramach projektu udało nam się stworzyć płaszczyznę współpracy między Parlamentem a ponad 22 organizacjami pacjenckimi oraz wyłonić Posłów i Senatorów, którzy w swojej codziennej pracy pamiętają o potrzebach chorych.
Przeczytaj więcej...

Wygrajmy z bólem

Tworząc Koalicję na Rzecz Walki z Bólem pragniemy skupić różne organizacje pacjenckie oraz towarzystwa naukowe w celu propagowania tematu leczenia bólu wśród pacjentów, mediów oraz lekarzy.
Rozumiejąc potrzeby pacjentów onkologicznych, ale również osób cierpiących z powodu innych schorzeń, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” zainicjowała w dniu 19 listopada br. Ogólnopolską Koalicję na Rzecz Walki z Bólem ─ „Wygrajmy z Bólem”.
Przeczytaj więcej...

Twoja darowizna to realna pomoc!

Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja
ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa 

Bank Pekao S.A.
Nr konta: 11 1240 1112 1111 0010 0845 9245

z dopiskiem „Darowizna”

Wesprzyj
działalność fundacji

Abyśmy mogli realizować misję Fundacji – pomagać osobom chorym na nowotwory i choroby cywilizacyjne, promować profilaktykę i zdrowy styl życia, organizować konferencje naukowe, szkolenia oraz kampanie społeczne, potrzebujemy wsparcia  finansowego oraz współpracy i partnerstwa ze strony osób fizycznych, podmiotów i organizacji prywatnych i publicznych.

Wesprzyj
podopiecznych fundacji

Każdy z podopiecznych Fundacji ma swoje Subkonto, na którym zbierane sa środki na nierefundowane leczenie i zabiegi, badania diagnostyczne, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i dostosowanie pomieszczeń.