O nas

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” jest organizacją pożytku publicznego (OPP) – wspólną inicjatywą pacjentów onkologicznych oraz lekarzy z Instytutu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, założoną w 2004 roku.

Fundacja ma na celu promowanie problematyki onkologicznej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzi działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowanej na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Naszą misją jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat nowotworów i chorób cywilizacyjnych oraz promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie.

Fundacja jest członkiem European Cancer Patient Coalition. Aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polską Unią Onkologii, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Onkologicznych, Kidney Cancer Association, a także klinikami onkologicznymi oraz samorządami na terenie całego kraju.

Główne obszary pracy Fundacji:

  • Edukacja w zakresie profilaktyki onkologicznej i chorób cywilizacyjnych –  spotkania, warsztaty i sympozja
  • Uświadamianie konieczności wczesnego wykrywania nowotworów
  • Bezpłatne badania profilaktyczne na terenie całego kraju
  • Wsparcie psychologiczne, medyczne i finansowe dla Pacjentów chorych oraz ich Rodzin
  • Kampanie na rzecz powszechnej dostępności nowoczesnych leków i terapii w Polsce
  • Wydawnictwa edukacyjne: poradniki, broszury, raporty​

Fundacja Wygrajmy Zdrowie
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa
tel. 22 658 23 61

e-mail: fundacja@wygrajmyzdrowie.pl

NIP: 526-290-37-34
REGON: 140293019
KRS: 0000242845
Bank: Pekao S.A. Nr konta: 11 12 4011 1211 1100 1008 45 92 45