Koalicja na rzecz Telemedycyny

Fundacja Wygrajmy Zdrowie wspólnie z Microsoft ruszają z inicjatywą Koalicji na rzecz Telemedycyny oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa w zakresie leczenia na odległość z wykorzystaniem nowych technologii. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 24 września podczas konferencji Impact CEE 2020 w Warszawie. Poparcie dla inicjatywy zadeklarowali przedstawiciele klinik rodzinnych realizujących pakiet świadczeń POZ+ oraz Zrzeszenia Publicznych Centrów Onkologii.

W kierunku służby zdrowia przyszłości

List intencyjny podpisany przez przedstawicieli Fundacji Wygrajmy Zdrowie i Microsoft stanowi pierwszy krok na rzecz realizacji ogólnosystemowej wizji wykorzystania technologii w sektorze zdrowia. Dokument precyzuje główne cele, założenia oraz obowiązki koalicjantów.

„Dostrzegamy falę cyfrowych zmian, jakie zachodzą obecnie w obszarze zdrowia. Chcemy by była to transformacja, która przyniesie korzyści nie tylko wybranym, ale wszystkim uczestnikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Właśnie dlatego zależy nam, by obok NGO dbającego o prawa pacjentów, jakim jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie, stanęli lekarze, ośrodki badawcze, szpitale, uczelnie i dostawcy technologii. Chcemy stworzyć forum szerokiej dyskusji o telemedycynie w Polsce i wykorzystaniu technologii do ratowania życia i poprawy zdrowia obywateli. Jesteśmy szczególnie otwarci na rozmowę ze stroną rządową i przeniesienie dyskusji na poziom regulacji, który nie tylko uwolni potencjał technologii w służbie zdrowia, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów” – mówi Szymon Chrostowski, pomysłodawca inicjatywy i prezes fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Według założeń koalicjantów, celem przedsięwzięcia jest zrównoważone wejście polskiej służby zdrowia na kolejny poziom wykorzystania technologii – Next Health. To wizja, w której nie tylko lekarze i pacjenci mogliby korzystać z możliwości zdalnych konsultacji i teleopieki w bezpiecznym środowisku technicznym, organizacyjnym i prawnym, ale również czerpać z owoców sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy wielkich zbiorów danych i Internetu Rzeczy.

„Dzisiaj technologia AI z funkcją rozpoznawania i analizy obrazów pomaga w badaniach mammograficznych, endoskopii kapsułkowej, czy badaniu rytmu serca wskazując na odchylenia i zmiany. To gigantyczna pomoc dla lekarzy, którzy mogą skoncentrować się na opiece nad pacjentem, pozostawiając analizę danych i obrazów technologii. Oszczędność czasu lekarzy to jedno, ale daleko istotniejsza jest szybsza diagnoza dla pacjentów i oszczędności finansowe z ich kieszeni” – przekonuje Szymon Chrostowski.

„Ważną lekcją, jaką system ochrony zdrowia wyniesie z pandemii, będzie umiejętność wykorzystania dostępnych rozwiązań z zakresu telemedycyny, takich jak e-ZLA, e-recepta, a także wcześniej mniej popularnych, np. teleporad. Ponadto, ogromne ilości informacji (dokumentacje medyczne pacjentów, historie chorób etc.) i skomplikowane zbiory danych wymagają nowych narzędzi i modeli biznesowych. Właściwe przetwarzanie tych danych może posłużyć do rozwoju medycyny i wzrostu efektywności leczenia polskich pacjentów.” – dodaje dr n. med. Radosław Sierpiński – p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych.

Chmura możliwości dla zdrowia

Uczestnikiem Koalicji na rzecz Telemedycyny jest Microsoft, który obok wiedzy na temat technologii, wnosi pakiet sprawdzonych rozwiązań stworzonych pod kątem jednostek ochrony zdrowia, ofertę szkoleniową dla lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz system grantów dla ośrodków badawczych i naukowców realizowanych w ramach inicjatywy „AI for Health”.

„Okres pandemii udowodnił, że telemedycyna może być rozwiązaniem na bolączki służby zdrowia i już dzisiaj realnie odciążać lekarzy i zabezpieczać pacjentów, którzy oczekują odpowiedniej diagnozy i opieki. Zależy nam, by zarówno lekarze, jak i pacjenci zaufali technologii. Będzie to możliwe wówczas, gdy będą oni mieli poczucie całkowitego bezpieczeństwa w pracy z cyfrowymi aplikacjami oraz przekonanie o ochronie prywatności, zarówno podczas internetowej konsultacji, jak i przy udostępnianiu dokumentacji medycznej” – mówi Tomasz Jaworski, dyrektor ds. sektora zdrowia w polskim oddziale Microsoft.

Już na starcie Microsoft oferuje jednostkom zdrowia bezpłatny dostęp do „Chmury dla sektora zdrowia” (Microsoft Cloud for Healthcare) na okres 6-mcy. To czas, w którym można testować możliwości środowiska pracy zdalnej Microsoft Teams i poznać aplikacje stworzone dla służby zdrowia przez partnerów Microsoft w Polsce.

Microsoft Cloud for Healthcare, czyli pierwsza branżowa chmura Microsoft wpisuje się w aktualne potrzeby organizacji i pracowników sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych pacjentów oraz branżowych regulacji dotyczących sektora zdrowia. Zapewnia dostęp do technologii i różnorodnych rozwiązań, które wspierają proces obsługi pacjentów i integrują zespoły opieki zdrowotnej. W efekcie pozwala to poprawić współpracę, podejmowanie decyzji oraz zwiększa wydajność operacyjną jednostek służby zdrowia. Jednocześnie są to rozwiązania wspierające edukację i transfer wiedzy personelu medycznego.

„W transformacji sektora zdrowia nie chodzi tylko o technologię, ale przede wszystkim o lekarzy i pacjentów, którzy powinni otrzymać odpowiednie wsparcie w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych. Właśnie dlatego planujemy szereg szkoleń dla przedstawicieli służby zdrowia, które pozwolą im wykonać skok kompetencyjny pozwalający maksymalnie wykorzystać możliwości technologii – podkreśla Tomasz Jaworski.

Microsoft zapewni także możliwość ubiegania się o granty z programu AI for Health o wartości 40 milionów dolarów ogłoszonego w styczniu 2020 r. Celem programu jest wspieranie naukowców i organizacji, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi i społeczności na całym świecie. Program kładzie szczególny nacisk na kwestie prywatności, bezpieczeństwa i etyki. Został opracowany we współpracy z wiodącymi ekspertami w dziedzinie zdrowia, którzy prowadzą ważne inicjatywy medyczne. Inicjatywa AI for Health koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

  • Poszukiwanie odkryć: przyspieszenie badań medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób.
  • Globalne wnioski dotyczące zdrowia: zwiększanie naszego wspólnego zrozumienia tematu śmiertelności i długowieczności w celu ochrony przed globalnymi kryzysami zdrowotnymi.
  • Równość w zdrowiu: zmniejszenie nierówności zdrowotnych i poprawa dostępu do opieki dla niedostatecznie rozwiniętych populacji.

#

Dodatkowe informacje o Microsoft Cloud for Healthcare:

Microsoft Cloud for Healthcare wspiera przyspieszoną transformację sektora zdrowia, oferując funkcje zaspokajające najważniejsze potrzeby placówek opieki zdrowotnej w kilku wymiarach :

  • Zwiększenie zaangażowania pacjentów: organizacje opieki zdrowotnej mogą tworzyć zindywidualizowane plany opieki dla pacjentów lub grup pacjentów, co umożliwia placówkom medycznym, publikowanie odpowiednich treści i proaktywne docieranie do pacjentów poprzez wykorzystanie dowolnych urządzeń, gdy pacjenci tego potrzebują. Lekarze i pacjenci mogą korzystać z bezpiecznych wirtualnych wizyt zdalnego monitorowania stanu zdrowia, w zintegrowanym środowisku cyfrowym. Mogą również korzystać z porad chatbota, co zwłaszcza w okresie wzmożonych zachorowań, pozwala przyspieszyć ścieżkę diagnostyczną oraz ochronić obie strony przed niepotrzebnymi kontaktami.
  • Umacnianie współpracy zespołów: rozwiązania usprawniające przepływ pracy i dokumentów w jednostkach opieki zdrowotnej, zapewniają bezpieczną platformę do koordynacji działań. Usługa Teams zapewnia zgodność z regulacjami HIPAA i posiada certyfikat HITRUST – obejmujący specyficzne dla branży medycznej wymagania dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i regulacji. Środowisko do współpracy łączy czat, spotkania głosowe i wideo oraz oferuje nagrywanie i transkrypcję, a także funkcje bezpiecznego przesyłania wiadomości dostępne na różnych urządzeniach. Dzięki temu, można prowadzić kalendarz wizyt i organizować wirtualne spotkania.
  • Poprawa wglądu w dane operacyjne i kliniczne: instytucje służby zdrowia wykorzystują tworzenie wirtualnych agentów, automatyzację przepływów pracy, analizę danych i udostępnianie wyników i wniosków w czasie rzeczywistym.
  • Zgodność z regulacjami: bezpieczeństwo i zgodność z wytycznymi branżowymi pozostają strategicznym priorytetem dla organizacji opieki zdrowotnej, a przejście do pracy zdalnej tylko zwiększa potrzebę zintegrowanej, kompleksowej architektury bezpieczeństwa, która zmniejsza zarówno koszty, jak i złożoność całego systemu. Firma Microsoft przykłada dużą wagę do zaufania, bezpieczeństwa i spełniania branżowych standardów zgodności i certyfikacji w branży.
  • Rozwijany ekosystem partnerów dla sektora zdrowia: Microsoft Cloud for Healthcare umożliwia jednostkom służby zdrowia korzystanie z ekosystemu partnerów Microsoft, którzy dostarczają rozwiązania uzupełniające i rozszerzające podstawowe możliwości chmury obliczeniowej.

Oferta chmury dla sektora zdrowia łączy obecne i rozwijane funkcjonalności, które automatyzują wybrane czynności. Prowadzą do podniesienia efektywności procesów wewnętrznych w placówkach służby zdrowia, zapewniając pogłębioną analitykę danych, która pozwala podejmować konkretne działania na podstawie rzetelnych danych. Ofertę uzupełniają również rozwiązania partnerskie odpowiadające na aktualne potrzeby służby zdrowia.