Liderzy zdrowia

Liderzy Zdrowia to projekt jaki powstał w ubiegłej kadencji Sejmu z inicjatywy Pacjentów, a skierowany do Parlamentarzystów. W ramach projektu udało nam się stworzyć płaszczyznę współpracy między Parlamentem a ponad 22 organizacjami pacjenckimi oraz wyłonić Posłów i Senatorów, którzy w swojej codziennej pracy pamiętają o potrzebach chorych. 

7 kwietnia 2016r. ruszyła druga edycja kampanii. Po poprzednim sukcesie, powracamy do idei sprawdzenia co Parlamentarzyści robią dla naszego zdrowia. Tworzenie rankingu Parlamentarzystów opierać się będzie na ich codziennej pracy – oficjalnych wystąpieniach w sprawach dotykających chorych oraz innych aktywnościach na terenie Parlamentu czy też w lokalnych biurach poselskich. 

Ponadto, w tym roku uruchamiamy Akademię Liderów Zdrowia, czyli cykl debat poświęcony różnym obszarom zdrowotnym Debaty będą miały charakter regionalny, a dedykowane będą przedstawicielom organizacji pacjenckich, lokalnym parlamentarzystom, przedstawicielom samorządów i jednostek zajmujących się ochroną zdrowia. 

Nasze działania
Przy realizacji programu Liderzy Zdrowia współpracujemy z wieloma organizacjami, które zajmują się na co dzień problemami chorych. Dlatego zapraszamy do współpracy każdą organizację, która chciałaby włączyć się do naszej akcji. Mamy świadomość istnienia wielu schorzeń, z którymi borykają się pacjenci i których będą dotyczyły postulaty organizacji ich reprezentujących. Dlatego, każdy z postulatów grupujemy do poszczególnych obszarów, dokonując w nich przeglądu aktywności Parlamentarzystów – czy i jak często pochylają się oni nad problemami konkretnej grupy chorych, czy też kierują zapytania do odpowiednich instytucji, które mogą przyczynić się do rozwiązania ich problemów.

Aby włączyć się do naszej akcji, wystarczy skontaktować się z nami bezpośrednio. Należy napisać jaką grupę pacjentów reprezentuje Państwa organizacja, jakie są jej kluczowe postulaty i problemy danej grupy osób chorych. My wówczas umieścimy dany postulat wśród wyzwań zdrowotnych w danym obszarze terapeutycznym i sprawdzimy, czy w Państwa sprawie Parlamentarzyści zabierają głos. Do kontaktu zapraszamy drogą mailową na adres kontakt@liderzyzdrowia.pl

W jaki sposób wyłonimy Liderów Zdrowia?
Pod koniec bieżącego roku na konferencji prasowej podsumujemy kto wykazał się największą determinacją i pracowitością na rzecz pacjentów. Wówczas ogłosimy pierwsze wyniki naszego rankingu oraz razem z przedstawicielami organizacji zrzeszających pacjentów wręczymy symboliczne dyplomy Parlamentarzystom najbardziej aktywnym w obszarze zdrowia. Ostateczny wynik poznamy za 4 lata, tuż przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

Ty też możesz zabrać głos
Celem programu Liderzy Zdrowia jest także zachęcenie pacjentów do większej aktywności i do korzystania z przysługujących im praw. Warto więc zgłaszać swoje postulaty Parlamentarzystom, informować ich o swoich problemach oraz proponować rozwiązania, które Państwa zdaniem mogą poprawić sytuację osób chorych.
 

Każdy Parlamentarzysta posiada swoje biuro poselskie/senackie, w którym można się z nim spotkać. Jeśli spotkanie osobiste jest niemożliwe – wystarczy wysłać list, wiadomości e-mail czy napisać wiadomość prywatną na portalu społecznościowymi. Na stronie Sejmu i Senatu znajdują się wszystkie dane adresowe, które z pewnością ułatwią Państwu kontakt.
 

O Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Fundacja Wygrajmy Zdrowie jest organizacją pożytku publicznego – wspólną inicjatywą pacjentów onkologicznych oraz lekarzy z Instytutu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Fundacja ma na celu promowanie problematyki onkologicznej, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie onkologii zorientowanej na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych a także starszych.

Fundacja organizuje spotkania, sympozja edukacyjno-naukowe, konferencje, pikniki, marsze zdrowotne, rajdy, których najważniejszym tematem jest profilaktyka onkologiczna.

Fundacja współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami pacjentów w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń. Ma na celu powołanie do życie programu, który prowadziłby do udoskonalania wiedzy studentów medycyny i lekarzy w zakresie onkologii.

Celem Fundacji jest też współdziałanie, wspomaganie, współtworzenie programów badawczych w celu poprawy wyników leczenia nowotworów.

Fundacja dąży do stworzenia funduszu wspierającego, współfinansującego ponadstandardowe leczenie chorych.

Zobacz stronę internetową projektu >> www.liderzyzdrowia.pl

Zapoznaj się z naszym profilem na facebooku >> fecebook/LiderzyZdrowia.pl

Zapraszamy do współpracy! 

 

Szymon Chrostowski

Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie