Porozumienie dla onkologii

Fundacja otrzymała grant z funduszy EOG w ramach priorytetu Obywatele dla Demokracji na realizację projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii od marca 2014 r. do lutego 2015 r.

Celem projektu Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii jest społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN), analiza tego systemu oraz opracowanie na jej podstawie, Strategii dla Onkologii z perspektywy pacjenta onkologicznego, której elementem będzie NPZChN na lata 2016-2025. Projekt jest odpowiedzią na wciąż pogarszającą się sytuację polskich pacjentów onkologicznych oraz pilną konieczność włączenia organizacji pacjentów do procesów nadających kształt polityce zdrowotnej państwa.

Obywatelska kontrola będzie realizowana w uczestnictwie ponad 40 organizacji pacjenckich oraz w partnerstwie z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Odbiorcami a dotyczyć będzie pacjentów chorych onkologicznie oraz ogół polskiego społeczeństwa. Wartością dodaną współpracy będzie wsparcie merytoryczne ze strony Partnera, który ma bogate doświadczenie w realizacji projektów systemowych i dialogu z decydentami oraz umożliwia współpracę z ponad 600 organizacjami.

Prace Porozumienia w powyższym zakresie są odpowiedzią na niepokojącą sytuację polskich pacjentów onkologicznych i konieczność włączenia ich do tworzenia systemu opieki onkologicznej. Nie ulega wątpliwości, że wymaga on wielu pilnych zmian, które usprawnią dostęp do diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego. Działania Porozumienia zmierzają do tego, by polski pacjent onkologiczny był poddany opiece zgodnej z międzynarodowymi standardami i miał poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z wykrytą chorobą.

Pacjencka Strategia Onkologii na lata 2016-2025 powstaje w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia, które dostrzega potrzebę współpracy ze środowiskiem pacjentów. Pod koniec ubiegłego roku miały miejsce w resorcie zdrowia spotkania, na których ustalono, że Porozumienie zajmie się kompleksowym opracowaniem rozwiązań w polskiej onkologii z perspektywy pacjentów. Przedmiotowa Strategia ma zostać przekazana Ministerstwu Zdrowia do końca marca bieżącego roku.

Kluczowym założeniem Pacjenckiej Strategii Onkologii na lata 2016-2025 jest opracowanie narzędzi usprawniających dostęp do diagnostyki i leczenia przeciwnowotworowego, a wśród nich m.in.: zaprojektowanie karty pacjenta onkologicznego na wzór karty prowadzenia ciąży. Karta byłaby stosowana jako standardowe narzędzie informowania pacjenta o przebiegu procesu leczenia, będąc harmonogramem wieloetapowego leczenia onkologicznego. W przypadkach zaawansowanego stadium choroby, karta byłaby również przepustką w kolejce do leczenia i badań diagnostycznych. Dodatkowo umożliwiłaby stworzenie precyzyjnego rejestru nowotworów, który obecnie nie jest efektywnie prowadzony. Pacjencka Strategia Onkologii zakłada również opracowanie parametrów oceny jakości poszczególnych programów i efektywności leczenia onkologicznego, które umożliwią odpowiedni nadzór nad jakością terapii przeciwnowotworowej. Porozumienie chciałoby również doprowadzić do określenia przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnego czasu oczekiwania na leczenie onkologiczne. To tylko trzy z kluczowych założeń Strategii, które wpłynęłyby na poprawę jakości opieki nad chorymi zmagającymi się z nowotworami 
w Polsce.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.porozumieniedlaonkologii.pl

Więcej informacji:

Biuro prasowe Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii