Rada Fundacji

RADA FUNDACJI

dr n. med. Wojciech Rogowski MD
dr n. med. Iwona Skoneczna MD
Zbigniew Bachorek

RADA NAUKOWA

dr n. med. Iwona Skoneczna MD
dr Mariola Kosowicz
prof. Zev Wajsman
prof. Tom Beer

Adres do korespondencji:

Fundacja Wygrajmy Zdrowie
ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa

Dane Fundacji:

NIP: 526-290-37-34
REGON: 140293019
KRS: 0000242845
Bank: Pekao S.A. Nr konta: 11 12 4011 1211 1100 1008 45 92 45