Serce dla kadriologii

Serce dla kardiologii
Powołanie koalicji na rzecz poprawy sytuacji polskich
pacjentów kardiologicznych

 

Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych Stowarzyszeniem Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia EkoSerce, Stowarzyszeniem Pacjentów Hiperlipidemią Rodzinną oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie powołała Koalicję Serce dla kardiologii. Celem wspólnych działań jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie kształtowania odpowiedniego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w obszarze wyzwań kardiologicznych. 

W ostatnim czasie pojawiło się wiele przesłanek świadczących o wadze kardiologii dla polskiego rządu, m. in. wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie priorytetów zdrowotnych, do których zaliczono zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu. Także Pan Premier Mateusz Morawiecki podkreślił już w swoim expose, że kardiologia, obok onkologii i udarów mózgu, będzie stanowić będzie jedno z najważniejszych wyzwań najbliższych lat. Cieszy nas takie stanowisko, gdyż cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem chorób serca wymaga podjęcia wielu działań systemowych, w tym uwzględnienia perspektywy pacjenta. Koalicja jako merytoryczny partner administracji chce stanowić ciało doradcze w tym zakresie – podkreśla Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”. 

Członkowie Koalicji, dostrzegając konieczność poszerzania wiedzy pacjentów na temat jakości życia w chorobie, a także dostępności do nowoczesnych metod leczenia chorób serca oraz układu krążenia, postanowili wspólnie podjąć działania edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie adresowane do pacjentów i ich najbliższych. Kluczowym celem Koalicji Serce dla kardiologii będzie poprawa sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie odpowiedniego
i przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania schorzeń sercowo-naczyniowych, integracja pacjentów z chorobami kardiologicznymi na lokalnym poziomie oraz szerzenie edukacji w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy wsparcia psychologicznego.  Chcemy być partnerem dla decydentów w tworzeniu rozwiązań systemowych, organizacyjnych oraz co niezmiernie ważne podnoszeniu poziomu świadomości społecznej oraz edukacji i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Cieszy nas fakt, że Minister Zdrowia dostrzega potrzebę współpracy z pacjentami, nie tylko doraźnej, ale stałej i kompleksowej, dlatego też deklarujemy nasze pełne poprawcie i udział w Narodowej Debacie na temat Zdrowia. Do współpracy w ramach Koalicji zapraszamy także ekspertów, klinicystów, przedstawicieli towarzystw naukowych i wszystkich tych, którym los pacjentów leży na sercu. „Siła w jedności, piękno w różnorodności”, takie motto przyświeca Polskiej Unii Organizacji Pacjentów od momentu jej powstania, a przykład koalicji jest wyrazem jego praktycznej realizacji  – komentuje Beata Ambroziewicz.

W ramach działań prowadzonych przez koalicję odbędą się m.in. regionalne warsztaty edukacyjne dla pacjentów, eventy edukacyjne z okazji Europejskiego Tygodnia dla Serca, akcje badań profilaktycznych oraz  prowadzenie dialogu z administracją, tak aby głos pacjentów z różnymi problemami kardiologicznymi był słyszalny i brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w obszarze zdrowia publicznego. Zaplanowano także opracowanie  „Dekalogu dla Kardiologii”, który ma być drogowskazem dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, uwzględniającym realne potrzeby pacjentów.

Koalicja duży nacisk kładzie na edukację i bezpośrednie wsparcie i integrację pacjentów. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, by promować profilaktykę w zakresie chorób serca i niewydolności krążenia. Niestety dane statystyczne wykazują na ciągły wzrost zachorowalności na różnego rodzaju choroby kardiologiczne. Przyszli pacjenci ignorują swoje objawy, co powoduje, że bardzo późno zostaje postawiona diagnoza, a co za tym idzie, równie późno jest wdrażane leczenie. Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji w omawianym zakresie. Z naszego punktu widzenia niewydolność serca jest teraz jednym z największych wyzwań. Zgłasza się do nas coraz więcej pacjentów, którym sami, bez konkretnych rozwiązań systemowych nie jesteśmy w stanie pomóc –  mówi Agnieszka Wołczenko, wiceprezes ogólnokrajowego Stowarzyszenia „EkoSerce”.

Choć choroby układu krążenia są pierwszym „zabójcą” Polaków, w kraju wciąż pokutuje niska świadomość ich przyczyn i konsekwencji. Przykładem jest choćby hipercholesterolemia rodzinna, którą można wstępnie zdiagnozować prostym badaniem cholesterolu. Większa czujność w tym zakresie pozwoliłaby uchronić całe rodziny przed przedwczesnymi zgonami z powodu zawałów serca i udarów mózgu – dodaje Ireneusz Bencer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną.

Więcej informacji: