Szczepienia dla onkologii


materiał edukacyjny dla pacjentów

Fundacja Wygrajmy Zdrowie realizuje od kwietnia 2019 roku projekt edukacyjny IMMUNOPROFILAKTYKA CHORYCH NA NOWOTWORY – rola szczepień w onkologii, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy oraz wypracowanie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie immunoprofilaktyki chorych na nowotwory w Polsce.

Odwołując się do jednego z opracowań „Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG” z sierpnia 2018 r. widzimy ogromną potrzebę wsparcia działań zmierzających do lepszej edukacji w tym zakresie wśród pacjentów, ale także wypracowania wytycznych systemowych, mających na celu upowszechnienie szczepień jako obowiązkowych do stosowania przez polskich onkologów i hematologów. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomieniu projektu edukacyjnego IMMUNOPROFILAKTYKA CHORYCH NA NOWOTWORY – rola szczepień w onkologii. W ramach tego projektu zaplanowaliśmy powołanie Grupy Ekspertów, opracowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów, debaty prasowe, wypracowanie polskich rekomendacji w zakresie immunoprofilaktyki.