Forum walki z bólem

AKCJA EDUKACYJNA DLA PACJENTÓW

Ból nowotworowy ma wiele twarzy.
Akcja informacyjna dla Pacjentów.

PACJENCIE!
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ ISTOTNE INFORMACJE, KTÓRE POZWOLĄ CI ZROZUMIEĆ I OKREŚLIĆ SWOJE DOZNANIA BÓLOWE ORAZ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY Z TWOIM LEKARZEM. PAMIĘTAJ, ŻE BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ JEST DO OPANOWANIA!

Według dostępnych danych ból pojawia się u ok. 60% pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego i jest jednym z najbardziej uciążliwych objawów choroby nowotworowej. Może negatywnie wpływać na wiele aspektów życia Twojego i Twojej Rodziny. Musisz mieć świadomość, że ból nie jest doznaniem jednorodnym. Możesz go odczuwać w wielu miejscach swojego ciała, z różnym natężeniem, czasem narastania i w różnych sytuacjach życia codziennego. Różnorodność ta spowodowana jest: rodzajem nowotworu, zaawansowaniem choroby, umiejscowieniem zmiany, a także Twoją indywidualną wrażliwością na ból.Wiedząc, że ból nie jest jednorodny i każdy odczuwa go inaczej, pamiętaj, aby rozmowa z lekarzem dotyczyła Twojego doznania bólowego. Podczas rozmowy jasno określaj swój ból, wskazując: lokalizację, natężenie, charakter, czas trwania, czas narastania oraz sytuacje, w której ból się pojawia.Tylko w ten sposób poprawisz skuteczność leczenia przeciwbólowego i swój komfort życia. Przygotuj się do rozmowy z lekarzem wykorzystując pytania umieszczone na sąsiedniej stronie. Twój ból można leczyć!

LISTA PLACÓWEK OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYNEJ W POLSCE

www.forumwalkizbolem.pl