Wygrajmy z bólem

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”

Rozumiejąc potrzeby pacjentów onkologicznych, ale również osób cierpiących z powodu  innych schorzeń, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” zainicjowała w dniu 19 listopada br. Ogólnopolską Koalicję na Rzecz Walki z Bólem ─ „Wygrajmy z Bólem”. 

Tworząc Koalicję na Rzecz Walki z Bólem pragniemy skupić różne organizacje pacjenckie oraz towarzystwa naukowe w celu propagowania tematu leczenia bólu wśród pacjentów, mediów oraz lekarzy. Zależy nam na stworzeniu silnego lobby, które poprzez kontakty z Ministerstwem Zdrowia i Rzecznikiem Praw Pacjentów będzie bronić interesów pacjentów cierpiących z powodu bólu. Naszym celem jest obalenie tabu związanego z leczeniem przeciwbólowym oraz pomoc osobom cierpiącym. Wspólne zaangażowanie i wsparcie Koalicjantów ma realną szansę wpłynąć na poprawę sytuacji w tym zakresie.

Leczenie bólu w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Brakuje rzetelnej wiedzy oraz szerszego zainteresowania tym tematem. Stosowanie silnych leków przeciwbólowych (w tym np. opioidów) wciąż budzi wiele kontrowersji, co zawdzięczamy niefortunnym publikacjom oraz napiętnowaniu takiego leczenia poprzez wprowadzenie różowej recepty. Z drugiej strony mamy do czynienia z ogromnym cierpieniem pacjentów chorych na nowotwory, zwłaszcza w stadiach z przerzutami, osób z problemami reumatologicznymi oraz cierpiących z powodu bólu przewlekłego i ostrego. Chcemy, aby każdy pacjent miał prawo do fachowej pomocy i ulgi w cierpieniu.

Liczne badania potwierdzają, że pacjenci odczuwający ból gorzej reagują na leczenie i umierają wcześniej niż ci, u których ból jest skutecznie uśmierzany. Co więcej, odczuwaniu bólu towarzyszą silne, negatywne emocje takie jak: lęk, gniew czy depresja. Z tego powodu osoby, które nie radzą sobie z bólem i odczuwają go silniej niż inni, dłużej wracają do zdrowia, a także ciężej znoszą terapię i okres leczenia. Specjaliści od leczenia bólu zgodnie twierdzą, że podczas długotrwałej choroby należy zadbać przede wszystkim o to, by chory nie cierpiał. Ponadto, jak przekonuje Polskie Towarzystwo Badania Bólu, optymalne leczenie bólu jest też bardzo opłacalne dla budżetu państwa. Leczenie bólu pooperacyjnego nie tylko przyśpiesza rekonwalescencję pacjentów, ale też skraca pobyt chorego w szpitalu.

W ramach Koalicji powstała baza wiedzy dotyczącej różnych rodzajów bólu przewlekłego i ostrego oraz wytycznych postępowania z przypadku ich rozpoznania. Na dedykowanej stronie internetowej www.wygrajmyzbolem.pl znajdują się materiały edukacyjne wraz z poradnikiem dla pacjentów, specjalne narzędzia ułatwiające pacjentowi pomiar i charakterystykę bólu oraz mapa poradni leczenia bólu. Na stronie będą też zamieszczane artykuły i wywiady ze specjalistami leczenia bólu, przedstawicielami towarzystw naukowych i pacjenckich oraz aktualne wydarzenia dotyczące Koalicji i jej działalności.

„Wierzę, że nasza inicjatywa przyczyni się do poprawy sytuacji dotyczącej leczenia bólu w Polsce. Zachęcamy wszystkich do współpracy z nami” – mówi Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”.

Zapraszamy fundacje i stowarzyszenia pacjenckie, towarzystwa naukowe oraz organizacje medyczne do przystąpienia do Koalicji.

Razem możemy zrobić wiele dobrego na rzecz walki z bólem i pomóc cierpiącym pacjentom.

Zapraszamy na stronę Koalicji: www.wygrajmyzbolem.pl

e-mail: koalicja@wygrajmyzbolem.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/WYGRAJMYzBOLEM

Szymon Chrostowski

Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie