Pacjenci pacjentom w neurologii

Celem kampanii Pacjenci pacjentom w neurologii jest edukacja pacjentów chorych neurologicznie oraz ich opiekunów i bliskich w zakresie zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim zasad zdrowego odżywiania. Zdrowa, odpowiednia dieta jest bardzo istotnym czynnikiem odziaływującym na ogólny stan organizmu,  zarówno w ramach profilkatyki, jak też w trakcie choroby. Wpływa ona na rehabilitację i procesy zdrowienia.  U chorych można zastosować także żywienie medyczne w postaci specjalistycznych preparatów żywieniowych o składzie dobranym odpowiednio do każdej z chorób oraz stopnia ich zaawansowania. Istnieją również preparaty do tzw. odżywiania dojelitowego i pozajelitowego.

Kampania Pacjenci pacjentom w neurologii prowadzona jest we współpracy ze stowarzyszeniami pacjenckimi zrzeszającymi chorych i ich bliskich oraz fundacjami działającymi w obszarze neurologii na terenie całego kraju. Szkolenia edukacyjne przebiegają niejako dwustopniowo.

Patronat nad kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

W pierwszym etapie, w dniu 22 maja 2015 roku w Warszawie  odbyło się  szkolenie dla liderów organizacji pacjenckich, które poprowadzili wybitni eksperci – specjaliści z zakresu neurologii oraz dietetyki: dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz dr n. med. Małgorzata Misiak z Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

1. Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni,

2. Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona w Katowicach,

3. Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona w Lublinie,

4. Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

5. Fundacja Pomocy Oasobom z chorobą Alzheimera w Sochaczewie,

6. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy osobą z chorobą Alzheimera.

Drugi etap kampanii to spotkania edukacyjne z pacjentami i ich bliskimi, prowadzone w regionach, przez przeszkolonych liderów poszczególnych organizacji. Cykl spotkań zaplanowany jest na okres od czerwca do grudnia 2015 roku. Pierwszym z nich było spotkanie szkoleniowe dla pacjentów – członków Śląskiego Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2015. Następne zaplanowane są już w Gdyni, Gdańsku, Sochaczewie, Płocku i Siedlcach. Na spotkaniach dystrybuowane są specjalnie wydane na potrzeby kampanii materiały edukacyjne: ulotki informacyjne oraz opracowany przez ekspertów poradnik pacjenta, jak również próbki preparatów żywieniowych i inne materiały pomocnicze.

Uczestnicy poszczególnych spotkań pozyskują wiedzę oraz najnowsze informacje dotyczące żywienia w chorobach neurologicznych, które współcześnie zaliczyć możemy do  grupy chorób cywilizacyjnych. Są to:  udary mózgu, choroba Parkinsona oraz tzw. zespoły otępienne, w tym głównie choroba Alzheimera.

UDARY MÓZGU są trzecią przyczyną umieralności w krajach wysokorozwiniętych (po chorobach układu krążenia i nowotworowych). Częstość występowania udarów zależna jest od wieku, a ryzyko wystąpienia wzrasta wraz z nim. Częściej chorują mężczyźni. 

Udary dzielą się na: niedokrwienne (ok. 85-90% wszystkich przypadków) oraz krwotoczne.
Do głównych przyczyn wystąpienia udaru mózgu zalicza się nadciśnienie tętnicze, miażdżycę i choroby serca. Żywienie osób po udarze mózgu jest często poważnym problemem ze względu na problemy z połykaniem, odruchy kaszlu, niewydolność oddechową, zaburzenia przyjmowania, wchłaniania i metabolizowania pokarmów, co w konsekwencji może prowadzić do groźnego dla zdrowia i życia niedożywienia. Początkowo niezbędne bywa karmienie oraz stosowanie żywienia medycznego, także dojelitowo lub pozajelitowo.

CHOROBA PARKINSONA jest związana z neurodegeneracją ośrodkowego układu nerwowego, przejawiającą się spowolnieniem ruchowym, drżeniem kończyn i sztywnością mięśni. Objawy choroby Parkinsona są wywołane degeneracją komórek nerwowych produkujących dopaminę. W Polsce jest ok. 60-80 tys. chorych z chorobą Parkinsona, a co roku przybywa ok. 4-8 tys. nowych przypadków tej choroby.

U pacjentów z chorobą Parkinsona występują problemy z żywieniem, związane z: trudnościami z gryzieniem, żuciem i połykaniem, trudnościami w posługiwaniu się sztućcami wynikające z drżenia i sztywności mięśni, osłabienia apetytu wynikającego z zaburzeń odczuwania smaku i zapachu, zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego (zbyt szybkie odczuwanie sytości), obniżonego nastroju (depresji) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Dodatkowa energia jest zużywana na ruchy mimowolne, drżenie czy zwiększone napięcie mięśniowe, które są częstymi objawami choroby Parkinsona. Dieta osób chorych na Parkinsona powinna być zatem odpowiednio kaloryczna, a posiłki ładnie podane i smaczne. Chory powinien przyjmować je często, ale w niewielkich porcjach. W zaawansowanych stadiach choroby należy wprowadzić żywienie medyczne, również dojelitowe.

CHOROBA ALZHEIMERA należy do grupy chorób neurodegeneracyjnych o nie znanej przyczynie i nie do końca poznanych mechanizmach powstawania. Alzheimer prowadzi do utraty lub znacznego upośledzenia wyższych czynności korowych, takich jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, mowa, czy zdolność oceny sytuacji. Występowanie choroby Alzheimera gwałtownie wzrasta z wiekiem, zwłaszcza po 75. roku życia.

U osób starszych ciało może przyswajać niektóre składniki odżywcze w mniej skuteczny sposób. W tym wypadku, nawet jeśli stosujemy zdrową i zrównoważoną dietę, niektóre składniki odżywcze mogą nie zostać wchłonięte do organizmu w dostatecznej ilości. Co więcej, wraz ze starzeniem się równowaga pomiędzy utratą a odbudową połączeń w mózgu może zostać zachwiana na rzecz częstszej ich utraty, w wyniku czego często następuje osłabienie pamięci. Pokarm może zawierać składniki odżywcze, które w znacznym stopniu pozwalają utrzymać strukturę mózgu i tkankę mózgową w normalnym stanie. Składniki te biorą udział w tworzeniu połączeń umożliwiających komórkom mózgowym wzajemną komunikację, co ma duże znaczenie w funkcjonowaniu pamięci. W celu wzbogacenia diety o najbardziej pożądane w chorobie Alzheimera składniki możemy podawać pacjentom preparaty żywieniowe, a także stosować dojelitowe żywienie medyczne.

Pobierz ulotkę: