Zarząd

Szymon Chrostowski

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Członek Międzynarodowej Grupy Sterującej All.Can Poland. Ekspert ds. immuno-onkologii przy Parlamencie Europejskim. Od 18 lat działa społecznie w obszarze profilaktyki i edukacji onkologicznej. Założyciel i prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pełnił funkcję prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Member of the Board European Cancer Patient Coalition. Powołał Koalicję Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”. W 2013 roku powołał Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii. Współtwórca Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.

Od ponad 18 lat jest prezesem Fundacji Wygrajmy Zdrowie (www.wygrajmyzdrowie.pl), w której  przez lata walczył o przełamanie tabu chorób nowotworowych w społeczeństwie i mediach, oswajając m.in. temat męskich nowotworów tj. rak prostaty, zrealizował wiele akcji społecznych i edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim tj. Rak to nie wyrok, Prostata na lata, Dzień dla Zdrowia, Partnerstwo w Leczeniu Patronaty honorowe nad akcjami obejmowały liczne towarzystwa naukowe, Marszałkowie Województw Prezydenci Miast, Rzecznik Praw Pacjenta i inni.

W latach 2014 – 2017 pełnił funkcję prezesa największej organizacji pacjenckiej w Polsce: Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która reprezentuje prawa i interesy ponad 2,5 miliona pacjentów onkologicznych w Polsce, zrzeszając obecnie 34 organizacje pacjenckie (wcześniej wiceprezes od 2011). W ramach Koalicji zrealizował akcje społeczne tj. Pacjent Wykluczony, Rak. To się Leczy!, czy Pacjenci Pacjentom. Koalicja pod jego przewodnictwem stale się rozwija, przybywa organizacji członkowskich, tak aby wspólnie działać na rzecz zmian systemowych w onkologii dla dobra pacjentów. Co roku organizuje Forum Pacjentów Onkologicznych, które gromadzi przedstawicieli organizacji pacjenckich, ekspertów medycyny, instytucji ochrony zdrowia, rzeczników praw pacjentów i praw obywatelskich oraz decydentów. Forum służy dialogowi i wypracowaniu rekomendacji rozwiązań zmian w organizacji ochrony zdrowia, systemie ochrony, polityce zdrowotnej oraz dostępności do terapii.

W 2012 roku powołał Koalicję Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, w ramach której opracowano standardy leczenia bólu nowotworowego w Polsce, dzięki tej inicjatywie udało się wprowadzić po raz pierwszy w historii obowiązek nauki leczenia bólu do programu nauczania wszystkich studentów medycyny w Polsce (od 2015 roku), a Ministerstwo Zdrowia opracowane standardy zaimplementowało jako obowiązujące w całym kraju, cały czas Koalicja walczy o dostęp do nowoczesnych terapii dla chorych na nowotwory oraz z tabu, że rak musi boleć, które pokutuje do tej pory w środowiskach medycznych.

W 2013 roku powołał Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, którego celem była ocena funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i opracowanie rekomendacji do nowego, który będzie obowiązywał od 2016 roku. Projekt ten uzyskał wsparcie funduszy norweskich (EOG). Porozumienie poparło ponad 40 największych organizacji pacjenckich w Polsce oraz Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. W ramach Porozumienia współtworzył Pacjencką Strategii dla Onkologii na lata 2015 – 2025 oraz rozwiązania pro-pacjenckie do pakietu onkologicznego m.in. karty pacjenta onkologicznego, zniesienia limitów, koordynatora pacjenta. Przez 2014 i 2015 rok konsultował kształt pakietu onkologicznego pod kątem oczekiwań pacjentów przez cały okres od projektu ustaw poprzez proces legislacyjny do jego wprowadzenia 1 stycznia b.r. Walczył o dobro pacjentów i postawienie pacjentów w centrum systemu opieki zdrowotnej. Dzięki funduszom norweskim zrealizował, w ramach Fundacji Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki, monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego do kwietnia 2016 roku. W ramach monitoringu w 2015 roku zostały zorganizowane konsultacje społeczne pakietu (lipiec 2015 r.) z udziałem organizacji pacjenckich, ekspertów oraz przedstawicieli MZ. Raport z monitoringu został opublikowany na początku 2016 roku.

W styczniu 2015 zaangażował najważniejsze towarzystwa naukowe onkologiczne w Polsce do wspólnego wypracowania rekomendacji do Narodowego Programu Zwalczana Chorób Nowotworowych.

2015 – 2019 – Członek Krajowej Rady ds. Onkologii powołanej w Ministerstwie Zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu i działaniom podejmowanym przez ostatnie lata organizacje pacjenckie zostały po raz pierwszy dodane do realizatorów NPZChN na lata 2016-2024, mogąc startować do konkursów na realizacje zadań zleconych np. na edukację, profilaktykę onkologiczną.

Nagrody i osiągnięcia

Michał Barwiński

Digital Contact Sp. z o.o.
Dyrektor Biura Reklamy

Wiceprezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Certifications:

Publikacja:

Wzory pism z Komentarzami Rozdział: