Apel Polskiej Unii Onkologii

Warszawa, 8 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM

W IMIENIU ZARZĄDU I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

PRAGNĘ TRADYCYJNIE ZAPROSIĆ PAŃSTWA

DO WSPÓLNEJ ORGANIZACJI OBCHODÓW

TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA

W SOBOTĘ 1 LUTEGO 2020 r.

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce już od 20 lat pod patronatem PUO w pierwszą sobotę lutego organizuje Kampanię Dnia Drzwi Otwartych.

Proponujemy, aby program – podobnie jak w latach ubiegłych – obejmował:

  • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, przy udziale lekarzy rodzinnych, studentów uniwersytetów medycznych oraz organizacji pacjenckich
  • wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
  • udzielanie prostych porad onkologicznych
  • zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych
  • prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania

Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o następujące informacje:

  • Czy Państwa Ośrodek przystąpi do wspólnej Kampanii PUO „Dnia Drzwi Otwartych” w sobotę 1 lutego 2020 roku?

Jeśli tak, to prosimy o przesłanie:

  • Programu „Dnia Drzwi Otwartych” w Państwa placówce
  • Dokładnych danych Ośrodka i miejsca przeprowadzanej Kampanii
  • Imion i nazwisk oraz numerów telefonów komórkowych i adresów e-mailowych osób odpowiedzialnych za organizację Kampanii.

Jeśli preferują Państwo inną formę obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, również prosimy o informację.

Wszystkie powyższe dane posłużą do wydania komunikatu informacyjnego PUO z przeznaczeniem do rozpowszechnienia w mediach ogólnopolskich i na stronie internetowej: www.puo.pl oraz na stronach Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Informacje na temat Kampanii można będzie również uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię PUO od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00 pod nr 800-494-493 (dyżurują lekarze onkolodzy – eksperci PUO).

Odpowiedzi prosimy przesyłać najpóźniej do środy 22 stycznia 2020 r.

na adres e-mailowy: janusz.meder@coi.pl.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do mnie: 606 450 624

Bardzo liczymy na Państwa jak zawsze niezawodną współpracę w dążeniu do poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających trosce o własne zdrowie, zachowywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Prosimy Państwa również o wcześniejsze nagłośnienie Kampanii z wykorzystaniem logo PUO (w załączniku) w Państwa ośrodkach i w lokalnych mediach oraz o współdziałanie z ośrodkami wykonującymi badania skryningowe, lokalnymi Oddziałami NFZ, władzami samorządowymi, lekarzami rodzinnymi, uczelniami medycznymi oraz organizacjami pacjentów.

Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem był APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Do realizacji powyższych celów, w tym szeroko pojętej edukacji, prewencji i profilaktyki nowotworowej, niezbędne jest zagwarantowanie przez państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 20 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej!

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną, finansowaną stosownie do potrzeb realizację Narodowej Strategii Onkologicznej zgodnej z Ustawą z dnia 26 maja 2019 r. przygotowaną z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i planowanej do realizacji w latach 2020-2030. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie dotychczasowe intensywne działania Prezydenta i Premiera RP, Ministra Zdrowia i Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii wraz z Zespołem Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krajową Radą Onkologii zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie prowadzony jest pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej sieci na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych centrach onkologii i ośrodkach akademickich, ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.

Liczymy na Państwa pozytywną odpowiedź, czynne uczestnictwo w tegorocznej Kampanii i wspieranie działań statutowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii-Skłodowskiej Curie – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Polskiej Unii Onkologii z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii