Co nowego w Fundacji Wygrajmy Zdrowie

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu i Rady Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 r. Szymon Chrostowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z powodu planów zawodowych. Nowym prezesem Fundacji została dotychczasowa dyrektor zarządzająca – Beata Ambroziewicz. Do składu nowego Zarządu Fundacji dołączyła również Anna Romańczyk.

Zarząd Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Beata Ambroziewicz – Prezes Zarządu
Anna Romańczyk – Członek Zarządu

Do składu Rady Fundacji dołączyła dr n. med. Iwona Skoneczna – członek Rady Naukowej, która wspiera Fundację od początku jej istnienia. 

Szymon Chrostowski został mianowany przez Radę Fundacji – Honorowym Prezesem.