FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW

II FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH – 23 maja 2013 Warszawa

23 maja w Warszawie Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych (PKO PO) po raz drugi inicjuje publiczną debatę nt. sytuacji pacjenta onkologicznego z udziałem aktywnie działających organizacji pacjentów, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych. Wśród nich patroni wydarzenia: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii i Instytut Spraw Publicznych. II Forum inauguruje Europejski Tydzień Walki z Rakiem, który w całej Europie obchodzony jest w ostatnim tygodniu maja.

Poprawa systemu opieki onkologicznej w Polsce, zapewnienie dostępu do nowoczesnego leczenia i wysokiej jakości diagnostyka, to wspólne cele i zadania środowiska skupionego wokół chorego na nowotwór. Głos pacjenta reprezentują stowarzyszenia i organizacje, które w ubiegłym roku 26 kwietnia w Warszawie spotkały się na I Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych, po to, aby po raz pierwszy razem sformułować swoje potrzeby i właściwie je zaadresować. 13 organizacji pacjenckich wystąpiło do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, Premiera Polskiego Rządu Pana Donalda Tuska oraz do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza z apelem o ustanowienie walki z chorobami nowotworowymi bezwzględnym priorytetem polskiego rządu w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej. Ważnym plonem I Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych było także wypracowanie 12 postulatów sygnalizujących te obszary, które według pacjentów są kluczowe dla osiągnięcia najwyższej jakości opieki onkologicznej.

Minister Zdrowia ogłosił rok 2013, rokiem zmian w polskiej onkologii, co wśród pacjentów spotkało się ze zrozumiałym zainteresowaniem i nadzieją. 

„My – pacjenci mówimy o życiu i jego ratowaniu. Nas interesuje podjęcie jak najszybciej działań pozytywnie zmieniających efektywność polskiego systemu opieki onkologicznej, tak aby śmiertelność malała, a pacjent miał zaufanie do oferowanych terapii. Mamy przykład takiego sukcesu w polskiej polityce zdrowotnej. To jest kardiologia” – mówi Szymon Chrostowski, Wiceprzewodniczący PKO PO. 

Przyjęty priorytet i determinacja w jego utrzymaniu spowodowały m.in. zmniejszenie szpitalnej śmiertelności około zawałowej o 46%. Teraz polska kardiologia ma renomę europejską, a onkologia ciągle pozostaje w europejskim ogonie. To może i musi być zmienione. Tego domagają się pacjenci i tego domaga się społeczeństwo. Jak pokazuje przeprowadzone w lutym 2012 r. badanie IPSOS pt. Rak – priorytet publiczny?, leczenie chorób nowotworowych jest zdecydowanym priorytetem społecznym. Opinia publiczna oczekuje od rządzących decyzji, które istotnie poprawią warunki terapii i zwiększą szanse chorych na uratowanie, czy przedłużenie życia.

Czas na Onkologię – wspólna sprawa

II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych to głos chorych, którzy chcą zająć stanowisko w sprawach, które dotyczą bezpośrednio ich sytuacji. W sposób szczególny inicjatywa PKOPO wpisuje się działania Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które w 2011 roku zainicjowało dyskusję na temat działań na rzecz poprawy wyników leczenia nowotworów w Polsce. Dyskusja ta angażuje szerokie środowisko onkologiczne, zwłaszcza lekarzy-onkologów i ekspertów ochrony zdrowia, ale także przedstawicieli organizacji pacjentów. Jej efektem jest kilka monografii, naukowych doniesień jak również debat programowych na temat potrzeby i kształtu całościowej strategii dla onkologii w Polsce.

„Dochodzimy do momentu, w którym możemy programowo działać dla dobra pacjenta. W gronie znakomitych ekspertów przygotowaliśmy rozwiązania dla onkologii mieszczące się w granicach możliwości Polski. Dzięki odpowiednim zmianom organizacyjnym, nawet mając do dyspozycji obecne środki, można byłoby uzyskać lepsze wyniki leczenia raka. Liczymy tym samym na otwartość ze strony rządu i chęć wdrażania opracowanej strategii” – mówi prof.Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Do wdrażania konkretnych rozwiązań nawołuje również Komisja Europejska, zobowiązując państwa członkowskie UE do opracowania do 2013 roku planów walki z rakiem, których celem jest ograniczenie śmiertelności obciążeń związanych z nowotworami o 15% do 2020 roku oraz o 70% nierówności w dostępie do terapii. Włączając się w działania europejskie, organizatorzy II Forum zaprosili wszystkie aktywnie działające organizacje pacjentów do zaproponowania aktywności edukacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Organizacji do Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues) oraz Europejskiego Partnerstwa w Walce z Rakiem (European Partnership for Action Against Cancer – EPAAC).

W odpowiedzi na potrzebę edukacji społecznej, w dniach 25-31 maja, w kilku miastach Polski odbędą się akcje profilaktyczne skierowane zarówno do pacjentów onkologicznych, ich rodzin jak również szerokiej opinii publicznej.

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem na stronie Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. 

www.pkopo.pl