Konferencja pt. „Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”

KONFERENCJA

14 stycznia 2016 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie przy udziale Fundacji Ius Medicinae, Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Madeja organizują konferencję z udziałem gości zagranicznych, przedstawicieli środowiska lekarskiego, pacjentów oraz prawników.

Konferencja poświęcona będzie prezentacji zagranicznych i polskich modeli pozasądowego dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych. W drugiej części konferencja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, Ministra Zdrowia i zaproszonych ekspertów z zakresu polityki zdrowotnej.

Celem konferencji jest wskazanie kierunków zmian w polskim modelu rekompensaty szkód medycznych w trybie orzekania o niepożądanych zdarzeniach medycznych i zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych.

Mamy nadzieję, że wnioski płynące ze spotkania staną się inspiracją dla dokonania istotnych zmian legislacyjnych ułatwiających pacjentom uzyskiwanie na drodze pozasądowej odszkodowań za szkody medyczne.