OGŁOSZENIA 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2022
z dnia 15 września 2022 r.

dotyczące wyboru dostawcy na przygotowanie kompleksowych materiałów szkoleniowych

w ramach projektu

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych”

finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w w ramach Zadania 4 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofert

Protokół rozstrzygnięcia

***