OGŁOSZENIE 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2022
z dnia 15 września 2022 r.

dotyczące wyboru dostawcy na specjalistów ds. rekrutacji

w ramach projektu

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych”

finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w w ramach Zadania 4 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofert

Protokoły rozstrzygnięcia:

KUJAWSKO-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE