Patronat medialny TVP dla kampanii Partnerstwo w Leczeniu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Telewizja Polska odbjęła patronatem medialnym kampanię „Partnerstwo w leczeniu. Lekarz – Pacjent – Rodzina”.

O kampanii

Partnerstwo w leczeniu. Lekarz – Pacjent – Rodzina to ogólnopolska kampania na temat roli przestrzegania zaleceń terapeutycznych oraz współpracy lekarza z pacjentem stanowiących warunek skutecznego leczenia chorób przewlekłych organizowana przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” oraz Naukową Fundację Polpharmy.

Cele kampanii

Jednym z kluczowych elementów tej kampanii są debaty zaplanowane w różnych regionach Polski m.in. Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. Konferencja inauguracyjna odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 16 maja 2013 r.

Debaty „Partnerstwo w leczeniu” służą wypracowaniu zasad skutecznego leczenie chorób cywilizacyjnych i przewlekłych oraz podniesieniu świadomości zarówno wśród personelu medycznego, jak i pacjentów na temat roli wzajemnej współpracy w procesie leczenia. Spotkania pozwolą także na popularyzowanie, m.in. poprzez media, wiedzy na temat problematyki związanej z leczeniem chorób przewlekłych, zarówno wśród lekarzy i farmaceutów jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych organizacji pacjenckich i mieszkańców, a także wypracowaniu wspólnego stanowiska, dotyczącego skutecznych zasad współpracy pomiędzy lekarzami a pacjentami i ich bliskimi. 

Rezultatem podjętych działań ma być m. in. zwiększenie efektywności i skuteczności leczenia, obniżenie kosztów związanych z nieskutecznymi terapiami oraz odsetka osób leczonych przewlekle, oraz uświadomienie pacjentom roli przestrzegania zaleceń lekarskich podczas procesu terapii. 

W debatach wezmą udział osoby opiniotwórcze, m. in. wojewódzcy konsultanci ds. medycyny rodzinnej i medycyny pracy, przedstawiciele lokalnej Izby Lekarskiej, Aptekarskiej i Pielęgniarskiej oraz organizacji pacjenckich.

Promotorem i głównym ekspertem naszej kampanii jest pan profesor dr hab. n. med. Przemysław Kardas, Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który od wielu lat prowadzi badania nad przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych w Polsce.

Zapraszamy do udziału w debatach w regionach.

Obejrzyj spot edukacyjny kampanii „Partnerstwo w leczeniu”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *