Polecana książka: TRIUMF ŻYCIA

Pomoc dla chorych na raka oraz dla ich rodzin. Codziennie nowe osoby poznają u siebie diagnozę nowotworu. Z doświadczenia dr Simontona wynika, że zmaganie się z tą chorobą wymaga zarówno poddania się intensywnej terapii medycznej, jak i osobistego zaangażowania w proces zdrowienia.

Psychoonkologia, której jest rzecznikiem, dostrzega istotny związek powodzenia terapii z odpowiednim nastawieniem psychicznym, zwolnieniem tempa życia, odrzuceniem nawyku zamartwiania się oraz znalezieniem sposobów na doświadczanie zdrowych przyjemności i zadowolenia z siebie.

Książka ta jest podzielona na dwie części. W pierwszej opisano teorię, na której opiera się nasze psychologiczne podejście do leczenia nowotworów. W drugiej przedstawiony jest program powrotu do zdrowia, opracowany dla pacjentów oraz ich rodzin. Część pierwsza, zatytułowana Umysł i rak, nie jest rozprawą naukową, mającą dowieść środowisku słuszności naszego podejścia, lecz raczej zbiorem prostych, bezpośrednich wyjaśnień, podanych w taki sposób, abyście mogli sami ocenić metodę i zdecydować, czy chcecie z niej skorzystać. Część drugą, Drogi do zdrowia, rozpoczyna rozdział zawierający program, który realizowaliśmy z naszymi pacjentami w ośrodku Poradnictwa i Badań Chorób Nowotworowych w Fort Worth.

Fragmenty książki:

„Każdy z nas w każdej chwili bierze udział w tworzeniu własnego zdrowia lub choroby. Książka ta pokazuje ludziom dotkniętym rakiem lub inną poważną chorobą, jak mogą uczestniczyć we własnym powrocie do zdrowia. Ci, którzy chorzy nie są, dowiedzą się zaś, jak mogą aktywnie uczestniczyć w utrzymaniu tego stanu. Używamy słowa „uczestniczyć”, by podkreślić, jak ważną rolę pełni człowiek w tworzeniu własnego stanu zdrowia. Większość z nas zakłada, że leczenie jest czymś, co aplikuje się nam, kiedy mamy problem ze zdrowiem; naszym obowiązkiem jest po prostu pójść do lekarza, który następnie nas wyleczy. Do pewnego stopnia jest to prawda, ale nie do końca. Wszyscy uczestniczymy w budowaniu własnego zdrowia przez swoje przekonania, uczucia i stosunek do życia, a także – w bardziej bezpośredni sposób – przez ruch czy sposób odżywiania. Również nasza reakcja na leczenie zależy od wiary w skuteczność terapii oraz zaufania, jakie mamy do zespołu leczącego. Książka ta w żadnym stopniu nie umniejsza roli lekarza i fachowego personelu służby zdrowia w procesie leczenia. Przedstawia, co możecie zrobić sami, by wspomóc kurację medyczną i odzyskać należne sobie zdrowie. Zrozumienie, do jakiego stopnia samemu można uczestniczyć w procesach własnego zdrowia i choroby, jest dla każdego człowieka pierwszym znaczącym krokiem w powrocie do zdrowia.”

„Rak jest chorobą tak straszną, że często staje się głównym wyznacznikiem osobowości pacjenta. Człowiek może pełnić różne role (ojca, szefa, kochanka) i mieć wiele cennych przymiotów osobistych (inteligencję, wdzięk, poczucie humoru), ale od chwili usłyszenia diagnozy staje się „chorym na raka”. Jego pełna ludzka tożsamość zatraca się w tożsamości chorobowej. Najważniejsza dla niego i ludzi go otaczających, często włączając w to lekarza, staje się świadomość fizycznego istnienia nowotworu. W konsekwencji cały wysiłek leczniczy zostaje skierowany na ciało, a nie na osobę. Naszym podstawowym założeniem jest traktowanie choroby nie jako problemu czysto fizycznego, ale raczej jako problemu całego człowieka, obejmującego nie tylko ciało, lecz także umysł i emocje. Jesteśmy przekonani, że stany emocjonalne i umysłowe odgrywają znaczącą rolę nie tylko w podatności na choroby, z rakiem włącznie, lecz także w procesie zdrowienia. Sądzimy, że nowotwór jest często przejawem problemów zaostrzonych lub skumulowanych serią stresów, przeżywanych przez człowieka na sześć do osiemnastu miesięcy przed rozwojem nowotworu. U chorych na raka typową reakcją na te problemy i stresy jest głębokie poczucie braku nadziei lub „poddania się”. Uważamy, że tego rodzaju reakcja emocjonalna uruchamia cały szereg reakcji fizjologicznych, prowadzących do zmniejszenia naturalnych sił obronnych organizmu, co sprawia, że staje się on podatny na rozwój patologicznych komórek rakowych. Zakładając, że nasze poglądy są słuszne – uzasadnienie ich znajdziecie w następnych rozdziałach – niezbędne staje się, aby chory i lekarz, pracując wspólnie nad powrotem do zdrowia, zwracali uwagę nie tylko na to, co dzieje się na poziomie fizycznym, ale, co równie ważne, na to, co się dzieje w całym życiu chorego. Jeżeli nad powrotem do zdrowia nie pracuje cały człowiek, stanowiący zintegrowany system rozumu, ciała i emocji, to czysto fizyczna interwencja może okazać się niewystarczająca. Efektywny program leczenia powinien zatem dotyczyć całego jestestwa człowieka, a nie koncentrować się na samej chorobie, bo przypominałoby to próbę leczenia epidemii żółtej febry wyłącznie sulfonamidami, bez osuszania rowów, w których lęgną się roznoszące chorobę komary.”

TRIUMF ŻYCIA Możesz mieć przewagę nad rakiem 
O. Carl Simonton 
Wydawnictwo Feeria 
Format: 143×204, 
264 strony, mk