Poradnik Rola żywienia w chorobach neurologicznych

Poradnik powstał w celu przekazania pacjentom oraz ich bliskim, jak ważną rolę w chorobie stanowi odpowiednie odżywianie. Dotyczy on żywienia w chorobach neurologicznych, tj.: udarze mózgu, chorobie Alzheimera oraz chorobie Parkinsona. Autorkami poradnika są:

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz – specjalista neurolog (2006), specjalista rehabilitacji medycznej (2011), adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Od 2015 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dla Województwa Mazowieckiego. Jest członkiem Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Neurorehabilitacji.

dr n. med. Małgorzata Misiak – Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny paliatywnej. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Członek Założyciel Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego. Na co dzień prowadzi leczenie żywieniowe pacjentów w oddziale intensywnej terapii oraz pacjentów onkologicznych i paliatywnych z chorobą nowotworową i chorobami neurologicznymi.

Czytaj poradnik online >>

Patronat nad kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu (POLSP EN), Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Sekcja Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.