RAK WOLNY OD BÓLU!

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie rozpoczynają ogólnopolską kampanię pod hasłem „Rak wolny od bólu”. Przekaz edukacyjny kierowany do całego społeczeństwa przez prof. Jerzego Stuhra społecznego ambasadora kampanii  mówi, że pacjent ma prawo do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby nowotworowej. Niestety w Polsce chorzy cierpiący z powodu bólu nowotworowego nie otrzymują odpowiedniej pomocy. Często uzasadnieniem odmowy leczenia bólu przez lekarzy są słowa: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”, „Leki opioidowe to narkotyki”.

Organizatorzy kampanii pragną przeciwstawić się fałszywym stereotypom, które są poważną, mentalną barierą w leczeniu bólu na europejskim poziomie. Planowane działania w ramach kampanii będą miały zasięg ogólnopolski i będą trwały od marca do września 2015. Projekt będzie prowadzony w prasie, radio, mediach społecznościowych (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, z dyżurem on – line eksperta www.rakwolnyodbolu.pl, profil facebook.com/rakwolnyodbolu). Z udziałem Ambasadora kampanii prof. Jerzego Stuhra zostały przygotowane spot radiowy reklama prasowa. W trakcie trwania projektu w przychodniach onkologicznych będą zamieszczane plakaty edukacyjne. Bezpłatne porady specjalistów  leczenia bólu będą prowadzone dla pacjentów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Opolu i Gliwicach.

Kampania uzyskała poparcie szeregu organizacji: Patronatu Honorowego udzieliła Sejmowa Komisja Zdrowia, Partnerem projektu jest: Fundacja Eksperci dla Zdrowia i Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn”, Patronat Merytoryczny objęło: Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Patronat: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Patronat Medialny: TVP, Gazeta Wyborcza, Tylko zdrowie, Termedia, rynekzdrowia.pl, medexpress.pl, Polskie Radio Olsztyn, Family Medicine & Primary Care Review, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Partnerem Wspierającym jest Mundipharma Polska Sp. z o.o.

W dniu 26 marca 2015 roku Koalicja Wygrajmy z Bólem zorganizowała w Warszawie konferencję prasową inaugurującą społeczną kampanię edukacyjną pt. „Rak wolny od bólu”. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Stuhr – społeczny Ambasador kampanii, Igor Radziewicz – Winnicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska – Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytet Łódzki, Wiceprezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, pomysłodawca Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, organizator kampanii „Rak wolny od bólu”, Jolanta Wysocka – z Zespołu Interwencyjno – Poradniczego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podczas konferencji prof. Jerzy Stuhr odwołał się do własnych doświadczeń choroby nowotworowej i walki z niepotrzebnym bólem. Szymon Chrostowski przedstawiając założenia kampanii, zwrócił się z apelem do przedstawicieli mediów aby jak najwięcej przypominać o tym, że w XXI wieku pacjent onkologiczny nie musi i nie powinien cierpieć z powodu bólu.

Wiodącą rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia odgrywają opioidy, które stosowane zgodnie z zaleceniami WHO, pozwalają na skuteczne złagodzenie bólu. Leki opioidowe są w Polsce wciąż rzadko stosowane pomimo, że przyjmowane zgodnie ze wskazaniem, nie uzależniają i są bezpieczne dla chorego. Faktycznym problemem jest niska wiedza całego społeczeństwa ale także wśród lekarzy, na temat obowiązujących zasad leczenia bólu. Trudno zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia obawy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – zwraca uwagę dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Ponad połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję, obawia się przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem. Jednocześnie zmagając się z silnym bólem, chorzy przyjmują gigantyczne ilości środków przeciwbólowych wydawanych bez recepty, które nie tylko nie są skuteczne ale też powodują poważne działania niepożądane. W efekcie 79% ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco i stale cierpią. Należy zdecydowanie podkreślić, że brak odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, narusza ludzką godność i może być interpretowane jako poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności z 1950 r – zauważa dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, ekspert praw pacjenta.

Więcej informacji:

Fundacja Wygrajmy Zdrowie
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa
tel. 22 658 23 61
fundacja@wygrajmyzdrowie.pl

D&D Communication
Anna Paplińska
tel.: 516 033 577
anna.paplinska@ddc.com.pl

Społeczna kampania edukacyjna pt. „Rak wolny od bólu”

Organizator:

Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”

Patronat Honorowy
Sejmowa Komisja Zdrowia

Ambasador kampanii
Prof. Jerzy Stuhr

Partner
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn”
Fundacja Eksperci dla Zdrowia

Patronat Merytoryczny
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
Polskie Towarzystwo Badania Bólu
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Patronat
Naczelna Izba Lekarska
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Patronat Medialny
Telewizja Polska
Gazeta Wyborcza, Tylko zdrowie
Termedia
Rynek Zdrowia, rynekzdrowia.pl, rynekseniora.pl
medexpress.pl
Family Medicine & Primary Care Review
Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Eksperci kampanii:
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska
dr n. med. Magdalena Kocot – Kępska
dr n. med. Michał Graczyk

Cel kampanii:

Ogólnopolska kampania społeczno – edukacyjna pt.: Rak wolny od bólu”, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat możliwości leczenia bólu nowotworowego i praw przysługujących cierpiącym pacjentom.

Lead przewodni – Masz prawo do życia bez bólu na każdym etapie choroby nowotworowej. Domagaj się od swojego lekarza skutecznej terapii przeciwbólowej.

Projekt będzie prowadzony w prasie, radio, mediach społecznościowych (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy o leczeniu bólu, z dyżurem on – line eksperta www.rakwolnyodbolu.pl, profil facebook.com/rakwolnyodbolu). Z udziałem Ambasadora kampanii prof. Jerzego Stuhra zostały przygotowane spot radiowy reklama prasowa. W trakcie trwania projektu w przychodniach onkologicznych będą zamieszczane plakaty edukacyjne. Bezpłatne porady specjalistów  leczenia bólu będą prowadzone dla pacjentów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Częstochowie, Opolu i Gliwicach.

Społeczna kampania edukacyjna w mediach

INTERNET

strona internetowa kampanii, zawierająca kompendium wiedzy na temat leczenia bólu, praw pacjenta, jakości życia w chorobie nowotworowej, dyżur on – line eksperta leczenia bólu

www.rakwolnyodbolu.pl

facebook, utworzenie fanpage’a kampanii, zbudowanie społeczności osób znających prawa pacjenta do leczenia bólu, zachęcanie do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami, bieżące wydarzenia związane z kampanią, quizy, konkursy, dyżur on – line eksperta leczenia bólu

www.facebook.com/rakwolnyodbolu