Skuteczna walka z niewydolnością serca wymaga kompleksowych działań

Koalicja Serce dla kardiologii – Skuteczna walka z niewydolnością serca wymaga kompleksowych działań

Koalicja Serce dla kardiologii kontynuując działania na rzecz pacjentów kardiologicznych – rozpoczyna cykl spotkań edukacyjnych dedykowanych niewydolności serca. Spotkanie dla chorych i ich bliskich odbędą się w czerwcu b.r. w kilku regionach w kraju. Na wrzesień zaplanowano wspólną debatę pacjentów i ekspertów nad „Dekalogiem dla kardiologii” zawierającym rekomendacje działań systemowych i interwencyjnych w celu poprawienia sytuacji w obszarze chorób sercowo-naczyniowych.

Kilka tygodni temu Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych – Stowarzyszeniem Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia EkoSerce, Stowarzyszeniem Pacjentów Hiperlipidemią Rodzinną – oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie powołała Koalicję Serce dla kardiologii. Celem wspólnych działań jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie kształtowania skutecznego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w obszarze wyzwań kardiologicznych. Jednym z pierwszych podjętych przez nas działań była organizacja obchodów międzynarodowego Tygodnia dla serca. Z tej okazji dzięki uprzejmości Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki 12 kwietnia br. Koalicja zorganizowała w Sejmie RP akcję badań profilaktycznych pod kątem schorzeń sercowo-naczyniowych. Wydarzeniu towarzyszyło posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki.

Choroby układu krążenia stanowią jedną z głównych przyczyn śmiertelności w Polsce. 164 osoby dziennie umierają z powodu wspomnianych schorzeń, a negatywne trendy wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat ten stan znacząco się pogorszy, liczba chorych wzrośnie o kolejne 25%. W Europie na niewydolność serca cierpi około 10 milionów osób, z czego w Polsce z rozpoznaną chorobą żyje około 600-700 tys. Współczynniki umieralności z powodu chorób układu krążenia, pomimo poprawy sytuacji epidemiologicznej, są w Polsce niestety w dalszym ciągu bardzo wysokie. Przykładowo, obecnie wydatki związane z leczeniem niewydolności serca wynoszą około 1,73 mld zł rocznie i aż 94% tego budżetu pochłaniają hospitalizacje. Wciąż brakuje skutecznych systemowych działań w obszarze profilaktyki  i edukacji społecznej oraz dostępu do nowoczesnych terapii, które skutecznie wsparłyby walkę z tą chorobą, a obecna diagnostyka i leczenie niewydolności serca, zdaniem ekspertów, są niedofinansowane w stosunku do faktycznych kosztów – mówi Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”. 

Osoby, które żyjąc z uszkodzonym mięśniem sercowym, cierpią często na duszności (problemy z oddychaniem – początkowo w czasie wysiłku, potem również w spoczynku), skarżą się na obrzęki wokół kostek, przewlekłe zmęczenie, kaszel, nudności, ponadto przybierają na wadze z powodu gromadzenia się płynów w organizmie. Nietrudno zauważyć, że dolegliwości te mają ogromny wpływ na obniżenie jakości życia osób chorych. Niewydolność serca w istotnym stopniu wpływa także na codzienny byt chorych i ich rodzin. Pacjenci czują się często izolowani społecznie, popadają w depresje, bywa, że nie mają możliwości podjęcia czy kontynuacji pracy. Niezbędne jest podjęcie rozwiązań systemowych oraz interwencyjnych, które w szybkim czasie przyniosą realne korzyści pacjentom” – zaznacza Agnieszka Wołczenko, wiceprezes ogólnokrajowego Stowarzyszenia „EkoSerce”.

Niewydolność serca to choroba, która ze względu na skalę zachorowań oraz prognozy na przyszłość wymaga zaangażowania całego środowiska. Liczymy, że działania Koalicji przyczynią się do wzrostu świadomości i wiedzy pacjentów, a także staną się elementem ogólnopolskiej debaty zmierzającej do wdrożenia rozwiązań, mających na celu zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu niewydolności serca. Opracowany wspólnie „Dekalog dla kardiologii” będzie podstawą do prowadzenia dalszego dialogu i działań zwierzających do poprawy sytuacji pacjentów kardiologicznych. 

Polskie standardy leczenia niewydolności serca odbiegają od rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy do czynienia z ograniczonym dostępem do innowacyjnych terapii lekowych, niewystarczającym dawkowaniem leków, liczbą wykonywanych procedur wysokospecjalistycznych, czy też długim okresem oczekiwania na wizytę u specjalisty, gdzie dodatkowo lekarz internista czy lekarz pierwszego kontaktu nie ma dostępu do odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

Wpływ na skuteczność leczenia ma także odpowiednia świadomość pacjentów i ich edukacja, która w Polsce w sposób widoczny jest niewystarczająca, a więc utrudnia właściwe i skuteczne leczenie. Koalicja poprzez regionalne działania edukacyjne, chce zwiększyć świadomości na temat chorób kardiologicznych w Polsce wśród pacjentów i decydentów oraz podnieść poziom wiedzy społecznej na temat profilaktyki w zakresie niewydolności serca – podkreśla Beata Ambroziewicz.

Koalicja zaprosiła do współpracy ekspertów z Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, chcąc wspólnie propagować aktualne informacje na temat możliwości leczenia niewydolności serca oraz budować świadomości wokół tej choroby wśród Polaków.

Więcej informacji:

Beata Ambroziewicz
tel. 509 478 984
22 428 36 31
b.ambroziewicz@puop.pl
www.obywateledlazdrowia.pl

Agnieszka Wołczenko
tel. 694 668 328
stowarzyszenie@ekoserce.orgvenaraw@o2.pl
www.ekoserce.org