Start Kampanii Onkonawigator

Ruszyła pierwsza w Polsce kampania n.t. czujności onkologicznej – ONKONAWIGATOR

„ONKONAWIGATOR” – rusza pierwsza kampania edukacyjna na rzecz czujności onkologicznej

Co czwarty Polak zachoruje, choruje lub był leczony z powodu nowotworu – takie są dane epidemiologiczne. LUX MED we współpracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie rozpoczyna właśnie działania edukacyjne na rzecz czujności onkologicznej lekarzy i pielęgniarek. Ich celem jest udoskonalenie systemu rozpoznawania, diagnozowania, a także jakości opieki nad pacjentem po leczeniu onkologicznym.

„ONKONAWIGATOR” to nowatorski projekt edukacyjny, który został zainaugurowany 8 czerwca podczas XV Akademii Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej LUX MED. Inspiracją jego do uruchomienia są dane epidemiologiczne, które pokazują wzrastające zagrożenie chorobami nowotworowymi. „ONKONAVIGATOR” ma na celu wzmocnienie czujności w zakresie ryzyka zachorowania na nowotwór wśród lekarzy i pielęgniarek, a także rozwój umiejętności postępowania z osobami chorymi na nowotwory.

Efektem działań prowadzonych w ramach kampanii przez następne 24 miesiące będzie wypracowanie najlepszych standardów postępowania, które na stałe zostaną wdrożone do opieki na pacjentami Grupy LUX MED. Jednocześnie organizatorzy mają nadzieję, że ostateczna wersja standardu istotnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentami onkologicznymi w całej Polsce.

„Mamy wiedzę i ponad 20-letnie doświadczenie, którymi chcemy się dzielić. Uruchamiamy różne formy kształcenia umożliwiające rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Tworzymy, angażujemy się i wspieramy wartościowe projekty edukacyjne i informacyjne, których celem jest rozwój szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i opieki nad pacjentem” – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

„Sytuacja, w której choroby onkologiczne są powszechne i jednocześnie stały się schorzeniami przewlekłymi stawia przed personelem medycznym nowe wyzwania. Im wcześniej rozpoznamy chorobę nowotworową i wdrożymy odpowiednią terapię, tym większe są szanse wyleczenia. Nasza czujność przekłada się na wczesne rozpoznanie, które następnie pozwala zastosować mniej agresywne leczenie”– dodaje Barbara Gad-Karpierz – Dyrektor ds. Standardów i Bezpieczeństwa Pacjentów LUX MED.

„To pilotażowe przedsięwzięcie, które wierzę, że ma szanse powodzenia. Dzięki zaangażowaniu osób z Grupy LUX MED udało się wypracować założenia kampanii i program. Nieocenione wsparcie merytoryczne wniósł Polski Komitet Zwalczania Raka, na którym opierają się powstałe materiały. Cieszę się, że lider rynku usług medycznych zdecydował się na taki krok dla dobra swoich pacjentów” – stwierdza Szymon Chrostowski, Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Wraz z uruchomieniem „ONKONAVIGATORA” wydany został specjalny „Poradnik onkologiczny” – diagnoza, terapia, współpraca z pacjentem” (baza wiedzy i zestaw zaleceń dotyczących diagnozowania nowotworów oraz postępowania z pacjentem w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej w różnych stadiach jej zaawansowania wraz z wykazem ośrodków onkologicznych w każdym województwie). W ramach działań planowane jest również wprowadzenie Onko-karty zapewniającej ciągłość opieki i bezpieczeństwo pacjenta na etapie diagnozowania oraz objęcie kompleksową opieką po leczeniu specjalistycznym. Organizowane będą też szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek, a za kilka miesięcy zostanie uruchomiony specjalny portal e-learningowy.

Dodatkowo, w ramach kampanii „ONKONAVIGATOR” przygotowane zostały działania adresowane bezpośrednio do pacjentów, m.in. plakat prezentujący 12 zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, który zawiera proste wskazówki, jak minimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór. W najbliższym czasie na www.luxmed.pl.powstanie również specjalna zakładka przybliżająca tematykę nowotworową.

Pomysłodawcami projektu są: Barbara Gad-Karpierz – Dyrektor ds. Standardów i Bezpieczeństwa Pacjentów LUX MED, dr. n. med. Joanna Perkowicz – Doradca Prezesa ds. Bezpieczeństwa Pacjenta i Szpitalnictwa Grupy LUX MED, Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, Beata Ambroziewicz – Dyrektor Fundacji Wygrajmy Zdrowie, Beata Ziemkiewicz – Janota – Dyrektor Polskiego Komitetu Zwalczania Raka oraz Andrzej Chojecki – konsultant Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Ogólnopolski, kompleksowy program czujności onkologicznej realizowany przez LUX MED we współpracy z Polskim Komitetem Zwalczania Raka oraz Fundacją Wygrajmy Zdrowie został zaplanowany na wiele lat i ma zaangażować tysiące lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich zainteresowanych profilaktyką i leczeniem nowotworów. Chodzi o to, by w dłuższej perspektywie choroby te były leczone szybciej, taniej i efektywniej.

Kontakt dla dziennikarzy:

Katarzyna Michaliszyn
LUX MED
tel.: 22 450 42 69
tel. kom: 695 090 397 
katarzyna.michaliszyn@luxmed.pl

Beata Ambroziewicz
Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”
kom. 509 478 984
tel. 22 658 23 61
fundacja@wygrajmyzdrowie.pl
www.wygrajmyzdrowie.pl

Poniżej znajdują się informacje o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz 
w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 114 centrach medycznych własnych i przyzakładowych. Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji m.in. 48 placówek LUX MED i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.

Grupa ma cztery szpitale: dwa świadczące usługi jednego dnia (w Łodzi i Bełchatowie) oraz dwa szpitale 
w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych, a drugi specjalizuje się 
w endoskopii i chirurgii.

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową – LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

Do Grupy LUX MED należy też LUX MED Diagnostyka, w skład której wchodzą AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się 
w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego). Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO – to największy w Polsce usługodawca oferujący diagnostykę mobilną – mammografię i hemodynamikę. FADO dysponuje m.in. 15 mammobusami. Med-Sport prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie. Konsylium to wrocławski ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Obecnie w ramach LUX MED Diagnostyka działają trzy specjalistyczne ośrodki mammografii stacjonarnej w: Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.

W Grupie LUX MED jest również ośrodek Tabita – placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

W 2012 r. LUX MED nabył 100% udziałów spółki Endoterapia – czołowego ośrodka endoskopowego w Polsce. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia.

W grudniu 2012 r. do Grupy LUX MED dołączyła spółka MegaMed, która świadczy usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej oraz chirurgii jednego dnia.

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy medycznej Bupa.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl