Światowy dzień osteoporozy – zaproszenie na konferencję 20.10.22

Z okazji Światowego Dnia Osteoporozy Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji organizuje 20 października 2022 konferencję mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy oraz wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań.

RELACJA Z KONFERENCJI

http://www.youtube.com/embed/Cc16em9rtE4

Światowy Dzień Osteoporozy obchodzony jest 20 października już od 1996 roku. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Nasza konferencja uzyskała Patronat Honorowy Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.
 

Celem działań jest z jednej strony przedstawienie szerokim grupom społecznym narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy, z drugiej zaś wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań. Program konferencji przygotowany został przez zespół naszych najlepszych ekspertów, a konferencja przygotowana jest przez pracowników Biura Projektów POWER i Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR adresowana do wszystkich zainteresowanych, w tym pacjentów, profesjonalistów zdrowia, przedstawicieli mediów.

Patronat Merytoryczny: Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Patronat medialny: MedicalPress, Głos Seniora

Program Światowego Dnia Osteoporozy:

20.10.2022

940-1000   Poranny poczęstunek dla uczestników i gości  Konferencji

1000   Otwarcie Światowego Dnia Osteoporozy

 • dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska – Gorycka, prof. NIGRiR-
  Pełnomocnik Dyrektora ds. naukowych
 • dr n. ekon. Adam Niedzielski- Minister Zdrowia

Sesja edukacyjno – naukowa

Prowadzący: dr hab. med. Robert Olszewski, prof. NiGRiR

                        prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

1010-1030   Osteoporoza – co wiemy o tej chorobie

 • dr hab. n. med. Piotr Głuszko

1030-1050   Rola witaminy D3 w osteoporozie

 • dr hab. n. med. Ewa Marcinowska – Suchowierska

1050-1110   Znaczenie rehabilitacji w prewencji upadków i złamań

 • Dr n. o zdr. Teresa Sadura – Sieklucka

1110-1130   Osteoporoza w chorobach nowotworowych

 • Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, prof. NIO-PIB

1130-1150   Wystąpienie Prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie

 • Pan Szymon Chrostowski

1150   Podsumowanie oraz zamknięcie Konferencji

 • Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR

1200-1230   Poczęstunek

1230-1300   Konferencja prasowa

 • dr hab. n. med Piotr Głuszko
 • dr hab. med. Ewa Marcinowska – Suchowierska
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, prof. NIO-PIB
 • Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR.
 • Pan Szymon Chrostowski- Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie


Więcej informacji na:  https://www.dzienosteoporozy.pl/