Akademia Liderów Zdrowia Kraków 1.06.16

Fundacja Wygrajmy Zdrowie, organizator akcji społecznej Liderzy Zdrowia, wraz z Poseł Lidią Gądek, zapraszają na debatę ekspercką Akademii Liderów Zdrowia pt. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów w  województwie małopolskim” dotyczącą problematyki związanej z wdrażaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i terapii w leczeniu onkologicznym.

Debata odbędzie się w dniu 1 czerwca br. w godzinach 12:00–15:00, w Sali Sesyjnej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie.

Jest to pierwsza z cyklu debat realizowanych w ramach kampanii pn. LIDERZY ZDROWIA. Spotkania eksperckie mają charakter regionalny, a dedykowane są przedstawicielom organizacji pacjenckich, lokalnym parlamentarzystom, przedstawicielom samorządów i jednostek zajmujących się ochroną zdrowia, członkom Okręgowych Izb Lekarskich i Pielęgniarskich, konsultantom wojewódzkimi ds. onkologii, dyrektorom i ordynatorom regionalnych szpitali onkologicznych oraz wojewódzkich oddziałów NFZ.

Celem spotkania będzie ocena sytuacji w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w województwie, analiza potrzeb pacjentów oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań najpilniejszych problemów.

Agenda spotkania:

12:00 – 12:15 Powitanie gości i uczestników
– Przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego,
– Lidia Gądek, lekarz POZ, wieloletnia parlamentarzystka, członek Sejmowej Komisji Zdrowia 
   oraz Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki, 
– Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

12:10 – 12:25 Prezentacja akcji społecznej Liderzy Zdrowia
Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

12:25 – 13:10 Onkologia w województwie małopolskim – epidemiologia, profilaktyka, diagnostyka i leczenie.
Ocena najpilniejszych potrzeb i problemów.
– dr n .med. Ida Cedrych, Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej
– dr n. med. Andrzej Komorowski, Adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii, Instytutu
   im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział Kraków
– dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, Konsultant Wojewódzki ds. Opieki Paliatywnej

13:10 – 13:40 Sytuacja pacjentów onkologicznych. Postulaty środowiska pacjenckiego. 
– wystąpienia przedstawicieli organizacji pacjenckich 

13:40 – 14:00 Aktywność Parlamentarzystów na rzecz onkologii – co Parlament robi i może zrobić na rzecz polskiej onkologii.  
– wystąpienia reprezentantów parlamentarzystów, przedstawiające działania prowadzone 
   w Sejmie i Senacie na rzecz onkologii. 

14:00 – 14:30 Debata – rekomendacje działań na rzecz poprawy sytuacji chorych onkologicznie w regionie małopolskim – dyskusja wszystkich zebranych gości

14:30 – 14:40 Podsumowanie i zakończenie

14:40 Poczęstunek