Ankieta oceny bólu i jakości życia

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci,

W ramach działań Forum Walki z Bólem, zespół ekspertów Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” przygotował specjalną ankietę, której celem jest ocena aktualnego poziomu skuteczności leczenia bólu, którego doświadczają polscy pacjenci onkologiczni. Rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety pozwoli nam na zebranie Państwa – Pacjentów opinii, na podstawie których będziemy w stanie podjąć jeszcze bardziej skuteczne działania zmierzające do poprawy jakości życia Was samych – pacjentów doświadczających bólu z powodu choroby nowotworowej.

Kwestionariusz składa się z 11 pytań, które odnoszą się do powyższych zagadnień. Kwestionariusz jest prosty i czytelny, a jego wypełnienie polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi opisującej obecny stan Państwa zdrowia. W każdym z pytań należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź najbliższą Państwa ocenie.

Państwa odpowiedzi zostaną zebrane i przeanalizowane przez specjalistów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy na ich podstawie stworzą zbiorczy obraz skuteczności leczenia przeciwbólowego i wpływu bólu na jakość życia.

Pytania 1 – 4 zostały zaczerpnięte z formularza „Facing the challenge of pain” opracowanego przez The British Pain Society.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za udział w badaniu.