Pacjenckie konsultacje pakietu onkologicznego

W dniu 13 lipca 2015 r. odbyły się Pacjenckie konsultacje pakietu onkologicznego organizowane przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Federację Stowarzyszeń Amazonki w ramach projektu „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego” finansowanego z Funduszy EOG.

W spotkaniu udział wzięły organizacje pajenckie zrzeszone w Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, które w ubiegłym roku brału udział w tworzeniu pacjenkich rozwiązań dla onkologii m.in. Pacjenckiej Strategii dla Onkologii oraz rekomendacji narzędzi do pakietu onkologicznego takich jak karta pacjenta, koordynator czy zniesienie limitów.

Najnowsze dane na temat realizacji pakietu onkologicznego (statystyki i analizy) zaprezentował Minister Piotr Warczyński przy wsparciu Departamentu Strategii i Analiz. Eksperci Pacjenkiego Zespołu Monitorującego zaprezentowali dane i uwagi do pakietu zgłaszane przez różne środowiska zarówno pacjenckie jak i medyczne oraz świadczeniodawców. Przedstawiciele organizacji mieli okazję zadać pytania i zgłosić uwagi i rekomendacji koniecznych modyfikacji w pakiecie onkologicznym. Zebrane przez Zespoł Monitorujący dane pochodzące z różnych niezależnych źródeł pozwolną na przygotowanie analizy po pół roku funkcjonowania pakietu.

W sierpniu ruszą też w całej Polsce badania ankietowe oceny pakietu onkologicznego skierowane do pacjentów onkologicznych.

PODSUMOWANIE SPOTKANIA:

W konsultacjach wzięło udział 30 przedstawicieli organizacji pacjenckich zrzeszonych w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i Obywatelskim Porozumieniu na rzecz Onkologii.

Eksperci Zespołu Monitorującego Pakiet Onkologiczny:

 • Szymon Chrostowski – prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
 • Krystyna Wechmann – wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki,
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Kierownik MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Członek Rady NFZ,
 • prof. Dorota Karkowska – prawnik,  założycielka Fundacji Ius Medicine’
 • dr Filip Raciborski – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr Rafał Świerzewski – członek Zarządu Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Igor Grzesiak – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Jolanta Czernicka-Siwecka – prezes Fundacji Iskierka

Statystyki pakietu onkologicznego na 13.07.15:

 • wydano 144 872 kart DILO,
 • najwięcej kart wydano w woj. mazowieckim, najmniej w woj. podlaskim,
 • zwołano 55 391 konsyliów,
 • zmniejsza się udział procentowy kart wydanych dla pacjentów leczonych przed 1 stycznia 2015 r. w stosunku do kart wydanych dla nowo wykrytych rozpoznań onkologicznych,
 • 92,5% diagnostyk wstępnych wykonanych w terminie,
 • 84,4% diagnostyk pogłębionych wykonanych w terminie,
 • 99,5% konsyliów zwołanych w terminie.

Główne problemy sprawnego funkcjonowania pakietu onkologicznego przez pierwsze 6 miesięcy:

 • Brak zintegrowania systemu rejestracji DILO z systemem dokumentacji elektronicznej placówek medycznych,
 • Zawieszanie się systemu informatycznego NFZ,
 • Długi czas rozliczania świadczeń realizowanych w ramach pakietu,
 • Brak możliwości wpisu do karty DILO leczenia wspomagającego i powikłań,
 • Brak możliwości wystawienia karty na diagnostykę wstępną przez AOS.

Kluczowe zmiany w pakiecie, które zaczną obowiązywać w najbliższym czasie:

 • zmiana wzoru karty DILO,
 • uelastycznienie składu konsylium,
 • zmiany w składzie konsylium oraz czasach realizacji świadczeń dla hematologii i onkologii dziecięcej,
 • wydłużenie terminów diagnostyki pogłębionej i konsylium, w przypadku gdy postawienie diagnozy wymaga najpierw zabiegu operacyjnego,
 • pakiet obejmie kolejne rozpoznania, m.in. czerwienice prawdziwą, zespoły mielopoliferacyjne, nowotwory łagodne, niezłośliwe nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
 • badanie PET będzie wyodrębnionym, wycenionym badaniem (nie w ryczałcie jak było do tej pory),
 • nowe pakiety diagnostyczne np. stosowane przy rozpoznaniu mięsaków,
 • poszerza się lista świadczeń szpitalnych w ramach pakietu onkologicznego, m.in. o radioterapię paliatywną, zabiegi operacyjne (kręgosłupa, klatki piersiowej), torakotomię i inne.

Aktualności na temat projektu można znaleźć na www.wygrajmyzdrowie.plwww.amazonkifederacja.pl,  oraz www.porozumieniedlaonkologii.pl

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG