Apel Fundacji Wygrajmy Zdrowie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów

Szanowni Samorządowcy, w dobie pandemii koronawirusa w Polsce mamy do czynienia z utrudnionym dostępem do diagnostyki i leczenia osteoporozy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowano, że pacjenci zdiagnozowani pod kątem osteoporozy w bardzo znaczący sposób przestali realizować recepty na leki, niezbędne do kontynuacji terapii tej niebezpiecznej choroby. Tymczasem przerwanie ciągłości terapii skutkuje wzrostem ryzyka złamań, a co za tym idzie – niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Fundacja Wygrajmy Zdrowie zwraca się z prośbą o zaopiekowanie się seniorami chorymi na osteoporozę i pomoc im w dostępie do lekarza i leków w dobie epidemii COVID – 19, celem kontynuacji leczenia osteoporozy.

Należy pamiętać, że osteoporoza uznana została przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych. W Polsce problem ten dotyczy blisko 2 mln pacjentów po 50 roku życia. Pośród nich aż 168 tys. osób doświadczyło w ciągu roku złamania, w tym ponad 60 % złamań dotyczyło kobiet. Z badań wynika, że co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna powyżej 60 roku życia umiera w pierwszym roku po złamaniu bliższego końca kości udowej. Osteoporoza nieleczona prowadzi do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci.
W tych trudnych czasach związanych z walką z chorobą COVID-19 nie możemy zapominać o seniorach przewlekle chorych, w tym na osteoporozę, którzy mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów oraz leków, niezbędnych do kontynuacji leczenia osteoporozy.

Możemy pomóc naszym seniorom podejmując działania w najważniejszych obszarach:

  • edukacji pacjentów, ich rodzin i opiekunów, o konieczności kontynuacji terapii przeciw osteoporozie w dobie epidemii koronawirusa;
  • informacji i edukacji w zakresie możliwości korzystania z teleporady z wykwalifikowanymi konsultantami Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki której można otrzymać zalecenia, e-zwolnienie, lub e-receptę. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się pod poniższym linkiem, na stronie www.nfz.gov.pl,
  • w zakładce Aktualności oraz w mediach społecznościowych NFZ; https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html
  • propagowania korzystania z e-recept u pacjentów, u których zdiagnozowano osteoporozę;
  • wsparcia pacjentów przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, poprzez możliwość dostarczania leków na osteoporozę za ich pośrednictwem;
  • uruchomienia Samorządowych Programów Zdrowotnych w obszarze przeciwdziałania osteoporozie.

Bezpłatna infolinia teleporad Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, ułatwia izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych, a co więcej skraca czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. Zauważamy szczególną wartość teleporady dla pacjentów chorych
na osteoporozę, ze względu na pewność kontynuacji
leczenia, kontaktu z lekarzem oraz niezaniedbywanie
przyjmowania leków.
Wystąpienie złamania osteoporotycznego wiąże się z ogromnym bólem i cierpieniem, może prowadzić do kalectwa, a nawet przedwczesnej śmierci – dotyczy to szczególnie złamań bliższego końca kości udowej. Czynniki osteoporozy są bardzo charakterystyczne. Jednakże regularna aktywność fizyczna w połączeniu z odpowiednim żywieniem uwzględniającym adekwatną podaż wapnia, wit. D i białka stanowi optymalną strategię do osiągnięcia jak najwyższej szczytowej masy kości i utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu kostno-mięśniowego.
Fundacja Wygrajmy Zdrowie jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2004 r. przez pacjentów i lekarzy. Ma na celu promowanie problematyki zdrowotnej i chorób cywilizacyjnych, działań legislacyjnych oraz systemowych w ochronie zdrowia. Prowadzi działania edukacyjne w obszarze zdrowia zorientowanej na wszystkie środowiska, w tym: młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Naszą misją jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat chorób cywilizacyjnych oraz promocja badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie. Od roku aktywnie uczestniczymy w działaniach na rzecz promocji profilaktyki przeciwdziałania osteoporozy.

Z poważaniem
Szymon Chrostowski
Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie