STYPENDIA W MAYO CLINIC W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Dzięki współpracy Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” oraz Fundacji Adamed udało się zrealizować staż w amerykańskiej klinice Mayo Clinik w Arizonie, dwóm stypendystkom – studentkom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Zuzannie Ogonowskiej oraz Natali Pękalskiej. 

Realizowany program stażowy to wspólna inicjatywa Fundacji Wygrajmy Zdrowie oraz Fundacji Adamed pod patronatem merytorycznym Krajowego Konsultanta ds. Hematologii, Prof. dr hab. n. med. Ewy Lech-Marańdy skierowanym do absolwentów kierunku lekarskiego, odbywających staż podyplomowy lub szkolnie specjalizacyjne z obszaru onkologii, nefrologii lub chorób wewnętrznych.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału młodych polskich lekarzy stających przed wyborem specjalizacji dalszego kształcenia.

Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do partnerskich ośrodków klinicznych i naukowych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Partnerskimi ośrodkami kliniczno – naukowymi są referencyjne Kliniki Mayo Clinic w Jacksonville oraz Uniwersytet Medyczny w Chicago.

Wspólna inicjatywa Fundacji Wygrajmy Zdrowie oraz Fundacji Adamed staje się nie tylko możliwością rozwoju zawodowego i naukowego młodych lekarzy stojących na progu swojej zawodowej kariery, ale przede wszystkim szansą na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym. Nadrzędnym celem Fundacji partnerskich jest zapewnienie wkładu naukowego oraz klinicznego w poprawę opieki medycznej w Polsce. Ten aspekt jest niezwykle ważny w obliczu współczesnych wyzwań w medycynie.

Program w swojej pierwszej edycji wyłonił oraz objął patronatem dwoje młodych lekarzy, absolwentów I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lek. Zuzannę Ogonowską oraz lek. Natalie Pękalską, które dzięki Fundacjom miały możliwość odbycia I części stażu w ośrodku klinicznym Mayo Clinic Jacksonville pod opieką wybitnego lekarza  i naukowca, pana Profesora Zbigniewa Wszołka.

Stypendystki to osoby o szczególnych osiągnieciach i zainteresowaniu innowacjami w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób onkologicznych i nefrologicznych. Udział polskich Stypendystek w stypendium został nagrodzony wzorowym feedback po stronie amerykańskich opiekunów, lekarzy i naukowców oraz otworzył perspektywę nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami w Polsce a lekarzami w USA oraz w sposób pośredni przyczynił się do promocji lekarzy polskiej medycyny w USA.

Druga cześć stażu zaplanowana w Uniwersytecie Medycznym w Chicago będzie planowana po złagodzeniu obostrzeń pandemicznych.