Apel Polskiej Unii Onkologii

Warszawa, 9 stycznia 2018 r.

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych
i hematoonkologicznych w Polsce

Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ 18. ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM

PRAGNĘ TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM W IMIENIU ZARZĄDU

I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO ORGANIZACJI OBCHODÓW TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA

W SOBOTĘ 3 LUTEGO 2018 R.

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem PUO organizuje akcję Dnia Drzwi Otwartych.

Proponujemy, aby program podobnie jak w latach ubiegłych obejmował:

  • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem  i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, przy udziale lekarzy rodzinnych, stowarzyszeń i fundacji pacjenckich oraz studentów medycyny Uniwersytetów Medycznych
  • wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
  • udzielanie prostych porad onkologicznych,
  • zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych,
  • prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania.

Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o następujące informacje:

  • Czy Państwa Ośrodek przystąpi do wspólnej Akcji PUO „Dnia Drzwi Otwartych” w sobotę 3 lutego 2018r?

Jeśli tak to prosimy o przesłanie:

  • Programu „Dnia Drzwi Otwartych”
  • Dokładnych danych Ośrodka i miejsca przeprowadzanej Akcji
  • Imienia i nazwiska oraz telefonu komórkowego i adresu e-mailowego osoby odpowiedzialnej za organizację Akcji

Jeśli preferujecie Państwo inną formę obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z RAKIEM prosimy o podanie nam informacji na ten temat.

Wszystkie powyższe dane posłużą do wydania komunikatu informacyjnego PUO z przeznaczeniem do rozpowszechnienia w mediach ogólnopolskich i na stronie internetowej: www.puo.pl


Odpowiedzi prosimy przesyłać do Sekretariatu PUO najpóźniej do piątku 26 stycznia 2018 r.

na adres e-mailowy: meder@coi.waw.pl (ewentualnie na fax.  22 546 32 50).

Bezpośredni kontakt telefoniczny do mnie: 22 546 32 47 lub 22 546 24 48 lub 606 450 624

Bardzo liczymy na Państwa jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, zachowywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Prosimy Państwa również o wcześniejsze nagłośnienie Akcji z wykorzystaniem logo PUO (w załączniku): w Państwa ośrodkach, w mediach lokalnych oraz współdziałanie z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi badania skryningowe, lokalnymi Oddziałami NFZ, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami pacjentów.

Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem był  nadal aktualny APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne,  intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Adresatami naszego Apelu są główni decydenci naszego kraju:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

W oczekiwaniu na Państwa pozytywną odpowiedź i rozpowszechnienie treści Apelu PUO pośród wszystkich dyrektorów i kierowników Regionalnych Centrów, Klinik Uniwersyteckich i szpitali onkologicznych.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

(tel. 606 450 624)