Apel PUO XVIII Dzień Drzwi Otwartych z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 3 lutego 2019

W niedzielę 3 lutego 2019 roku obchodzimy XIX Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day).
Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami juz po raz dziewiętnasty będzie organizować Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. 

W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 2 lutego 2019 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. 

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem będzie APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne,  intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat ( z 30% do 45% przeżyć wieloletnich)  nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej !

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację obecnej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia .Z uznaniem przyjmujemy wszelkie pozytywne dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia i Dyrektora Centrum-Onkologii-Instytutu wraz z Krajową Radą Onkologii  zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie rozpoczęto pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej strategii na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe –  regionalnych Centrach Onkologii i w Uniwersytetach Medycznych ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem mając w pamięci wygłoszone przed rokiem expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego , który zadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu służby zdrowia postrzegając je jako najważniejsze zadanie dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo – z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na PILNE WDROŻENIE CAŁOŚCIOWO – PONAD PODZIAŁAMI I PONAD RESORTOWO –  WIELOLETNIEGO STRATEGICZNEGO PROGRAMU WALKI Z RAKIEM W POLSCE I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO FINANSOWANIA JEGO REALIZACJI CO BĘDZIE ZAGWARANTOWANE USTAWĄ SEJMOWĄ.

Adresatami Apelu PUO są najważniejsi  decydenci naszego kraju: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

Osoby kontaktowe:

Dr n. med. Janusz Meder 
Prezes Polskiej Unii Onkologii, email: meder@coi.waw.pl

Dorota Jasińska, 
Rzecznik Polskiej Unii Onkologii, email: djasinska.puo@coi.waw.pl