Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH – 3 LUTY 2018r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH
LpOśrodek osoba kontaktowaProgram 
BIAŁYSTOK
1.Białostockie Centrum Onkologiiim. Marii Skłodowskiej – Curieul. Ogrodowa 1215-027 Białystok Godz. 10.00-12.00 w siedzibie Centrum (wejście od ul. Warszawskiej).W ramach akcji proponujemy:promocję  Europejskiego  Kodeksu  Walki  z  Rakiem  (materiały informacyjne, ulotki, broszury),porady  profilaktyczne  specjalistów  onkologów, profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (wystarczy przynieść dowód osobisty; badanie finansowane jest przez NFZ raz na dwa lata),naukę samobadania piersi zaprezentowaną przez studentów z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Białystok,stoisko Klubu Amazonki w Białymstoku,porady dietetyczne udzielane przez Centrum Odchudzania i Odżywiania oraz analiza składu ciała,stoisko z degustacją produktów spożywczych wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych sfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,stoisko kosmetologiczne (pielęgnacja dłoni + makijaż) przygotowane przez Organizację Studencką Innowacyjny Kosmetolog działającej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego promujące Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie,stoisko informacyjno-edukacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z konkursem wiedzy z nagrodami, pokazami w alkogoglach, badaniami poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolyzera, rozdawnictwem materiałów oświatowo-zdrowotnych w zakresie profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.
2.Klinika Chirurgii Szczękowo- Twarzowej i Plastycznej
15 – 276 Białystok
ul. Waszyngtona 15

 Osoba odpowiedzialna
Dr n. med Jan Borys
tel. (85) 746 8379
e-mail: kchszt@umb.edu.pl
Godz. 8:30-13:30W tym dniu w Poradni Chirurgii Szczękowo- Twarzowej będą konsultowani pacjenci przez lekarzy Kliniki z problemami onkologicznymi w obrębie jamy ustnej i twarzy,
Adres Poradni Chirurgii Szczękowo Twarzowej
15 – 276 Białystok
ul. Waszyngtona 15 (Blok M)
pokój 1003
 
BRZOZÓW
3.Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza,Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów mgr piel. Jolanta Sawicka tel. 515 951 984e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl 
Godz. 9.00 – 12:00Pawilon H pod hasłem ” Wczesne wykrycie to życie”prowadzenie konsultacji lekarskich, porad dietetycznych z pomiarem wagi, zawartości wody, tłuszczu i masy mięśniowej w organizmie, prowadzenie porad z zakresu genetyki,wykonywanie badań przesiewowych mammograficznych i cytologii ginekologicznej,prowadzenie stoiska edukacyjnego wraz z rozdawaniem darmowych poradnikówzwiedzanie Ośrodka oraz losowanie upominków i wiele innych atrakcji
BYDGOSZCZ
4.Centrum Onkologiiim. prof. F. Łukaszczyka w BydgoszczyZakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia  Osobą odpowiedzialną za organizację Akcji jest dr n. med. Tomasz Mierzwa Koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy ul. I. Romanowskiej 2, budynek „D”tel. 52/ 374 32 38 Godz. 9.00 – 13.00przesiewowe badania mammograficzne (kobiety w wieku 50 – 69 lat, raz na 2 lata),przesiewowe badania cytologiczne (kobiety w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata) – dr Józef Dziedzic,pomiar poziomu glukozy w surowicy krwi i ciśnienia tętniczego krwi – Stowarzyszenie Diabetyków w Świeciu,ewentualny pomiar masy i składników ciała (współpraca z pozyskanym podmiotem zewnętrznym),dermatoskopowa ocena znamion skórnych – dr Tomasz Mierzwa.rejestracja do badań kolonoskopowychStanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia – możliwość uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), informacje o programach profilaktycznych.Stanowisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – m.in. pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, profilaktyka uzależnień.Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – m.in. świadczenia krótkoterminowe (zasiłki chorobowe, opiekuńcze i świadczenia rehabilitacyjne) oraz długoterminowe (renty, emerytury), możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
CIECHANÓW
5.Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2tel. 23 672 32 71-3e-mail: sekretariat@szpitalciechanow.com.pl-W „Tygodniku Ciechanowskim”, ukaże się wywiad z koordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Artykuł poświęcony będzie profilaktyce nowotworu piersi i nowotworu szyjki macicy. Zostanie w nim zamieszczona informacja  o zasadach realizacji finansowanego przez Miasto Ciechanów „Programu profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Ciechanów w latach 2018-2021”.-Wykład dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych płuc, skóry, piersi i szyjki macicy.-Dla pacjentów hospitalizowanych i zgłaszających się do poradni specjalistycznych będą przygotowane materiały edukacyjne, propagujące postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną.
GDAŃSK
6.Wojewódzkie Centrum Onkologii w GdańskuCOPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.Ul. Nowe Ogrody 1-680-803 Gdańsk Za koordynację przebiegu spotkania odpowiada:Urszula Krajewska tel. 58 341 70 45, e-mail: ukrajewska@wco.gda.plKatarzyna Brożek tel. 58 764 03 10, e-mail: kbrozek@wss.gda.pl Nadzór merytoryczny: Dyrektor Medyczny WCO dr n. med. Monika Nowaczyk Godz.9.00 – 13.00budynek B” przy Al. Zwycięstwa 31/32Rejestracja pod numerem telefonu:58 / 77 23 950(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00),W celu rejestracji należy przygotować numer PESEL niezbędny do kwalifikacji na badania.Bezpłatne badania profilaktyczne:mammografii (zapraszamy panie w wieku od 50 do 69 lat),cytologii (dla pań w wieku od 25 do 59 lat),Konsultacji lekarskich z dziedziny:dermatologii w tym badanie dermatoskopem ,onkologii,urologii,Dodatkowo będzie możliwość skorzystania z:nauki samobadania piersi,
GLIWICE
7.Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w GliwicachUl. Wybrzeże Armii Krajowej 1544-101 Gliwice Alicja DylaTel. 662 230 272e-mail: adyla@io.gliwice.pl    Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w godz. 10.00 -14.00– badania mammograficzne dla ubezpieczonych kobiet w wieku 50-69 lat w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” (proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata)Centrum Rehabilitacji w godz. 10.00-14.00Wykłady:„Profilaktyka raka piersi”„Przygotowanie pacjentów do zabiegów onkologicznych”„Pielęgnacja ran pooperacyjnych po zabiegach onkologicznych”„Rehabilitacja po mastektomii””Dieta w chorobie nowotworowej””Higiena jamy ustnej podczas leczenia onkologicznego”W programie również:– konsultacje   z lekarzem  onkologiem ,-konsultacje z psychoonkologiem- konsultacje z neurologopedą-  konsultacje z fizjoterapeutą- konsultacje z dietetykiem- informacje na temat badań profilaktycznych dla kobiet- udział śląskiego OW NFZ ( założenie karty Zintegrowanego Informatora Pacjenta)-  nauka samobadania piersi na fantomie-porady dotyczące ulg, uprawnień dla chorych onkologicznie , pomoc w wypełnianiu wniosków do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności-  pomiary ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu glukozy we krwi  , obliczanie wskaźnika BMI
KIELCE
8.SPZOZ Świętokrzyskie Centrum Onkologii w KielcachUl. Stefana Artwińskiego 325-734 Kielce  Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:mgr Maciej Maciejewski,tel. 41 36 74 463.Osoba do kontaktu z mediami: Izabela Opalińska, tel. 600 395 137 Godz.10.00- 13.001. Rozmowy i konsultacje z lekarzami ŚCO /10.00 – 13.00/    Gabinet 57 / hol główny parter / lek. onkolog    Gabinet 8 (hol główny parter) lek. ginekolog onkolog    (godz. 10.00-11.00)2. Pobieranie cytologii u kobiet między 25 a 59 rokiem życia, które nie miały pobieranej cytologii w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.    Gabinet nr 6 / Poradnia Ginekologiczna parter / godz. 10.00 – 13.00.3. Mammografia dla kobiet między 50- 69 rokiem życia, które nie miaływykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.    Parter / Punkt Rejestracji Mammografii / godz. 10.00 – 13.00.4. Dział Promocji i Profilaktyki ŚCO planuje:Cykl wykładów w sali konferencyjnej na II piętrze:11.00 – 11.20 –  „Rak szyjki macicy-fakty i mity”     dr n. med. Leszek Smorąg11.30 – 11.50 –  „Styl życia a nowotwory złośliwe”     mgr Jadwiga Zapała12.00 – 12.20 –  „Jak zmniejszyć ryzyko nowotworów głowy i szyi”     dr Jakub Spałek12.30 – 12.50 –  „Bądź czujna – badaj piersi”     dr n. med. Małgorzata Biskup10.00 -11.00 – „Cukrzyca a nowotwory podobieństwa i różnice w profilaktyce” – wykład dla diabetyków – mgr Jadwiga Zapała Akcję profilaktyczną w holu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w godz. 10.00 – 13.00, w tym:stoiska ŚCO z pomiarem ciśnienia krwi, wskaźnika masy ciała BMI, pomiarem tkanki tłuszczowej, poradnictwem dietetycznym oraz stanowiskiem do nauki samodzielnego badania piersistoisko Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z pomiarem tlenku węgla w wydychanym powietrzu, poradnictwem antytytoniowympokazy medyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z możliwością nauki zabiegów resuscytacyjnych.
KRAKÓW
9.Przychodnia Przykliniczna Centrum Onkologii Instytutim. Marii Skłodowskiej-CurieOddział w Krakowieul. Garncarska 1131-115 Kraków   Godz. 9.00-13.00Przychodnia Przykliniczna Centrum Onkologii InstytutKonsultacje z zakresu:Chirurgii onkologicznejUrologii onkologicznejGinekologii onkologicznejWykonywanie ewentualnych badań diagnostycznych i laboratoryjnych w zależności od decyzji lekarza.Udzielanie wszelkich informacji z zakresuprofilaktyki, diagnostyki, leczenia.
LEGNICA
10.Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w LegnicyGodz. 9.00 – 13.30 – badania mammograficzne wykonywane na wysokiej klasy mammografie cyfrowym Senographe Pristina, – spotkanie  z p. Mariolą Szymczak, prezesem Legnickiego Stowarzyszenia Amazonek „AGATA”, – spotkanie z przedstawicielkami Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Rozmowy na temat wczesnego wykrycia chorób nowotworowych, szczególnie raka piersi, oraz promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. -rozprowadzanie ulotek  i broszur informacyjnych.
LUBLIN
11.Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7, 20-090 LublinGodz. 10.00 – 14.00. OPP, budynek  B na I piętrzeWszystkim zainteresowanym Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji ZdrowiaCOZL w zakresie organizacji Dnia Otwartych Drzwi zaproponuje możliwość:*  kontaktu ze specjalistami w zakresie chirurgii i ginekologii,* wykonanie badania zmian barwnikowych skóry dermatoskopem,* konsultacje z psychologiem/psychoonkologiem*  kontaktu ze specjalistami w dziedzinie wykonywania MMG,*  nauki samobadania piersi,*  wykonania badania poziomu cukru i ciśnienia,*  wykonanie pomiaru BMI, masy kostnej i masy ciała,*  pobrania materiałów informacyjnych i edukacyjnych,*  uzyskania informacji o programach profilaktycznych i ich zasadachrealizowanych przez COZL.* otrzymania wyczerpujących informacji o refundowanym przez NFZ zaopatrzeniu w wyroby medyczne dla pacjentów onkologicznych,* doborze sprzętu zaopatrzenia medycznego,* konsultacji w zakresie wizażu dla pacjentów po chemio i radioterapii.Ponadto w wydarzeniu wezmą udział: Stowarzyszenie Amazonek Lublin, DKMS, Pofam Poznań Sp. z o.o., Sklep Medyczny Medicus lublin, Amoena polska Sp. z o.o., Paulina Szymczyk Beauty Space Lublin.
OLSZTYN
12.SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum OnkologiiAl. Wojska Polskiego 3710-228 OlsztynTel. 89 539 82 94Sala konferencyjna, poradnie specjalistyczne, Medyczne Laboratorium DiagnostyczneGodz. 10.00-14.00Część dydaktyczna:1. godz. 10.00- Wykład poświęcony tematyce Rehabilitacja w onkologii. Usprawnienie chorych po chirurgicznym leczeniu nowotworów, m. in. płuc, guzy mózgu i inne- mgr fizjoterapii Dorota Dziechcińska2. godz. 10.30- Wykład na temat Rehabilitacja u pacjentek po mastektomii. Profilaktyka i leczenie obrzęku limfatycznego.- mgr fizjoterapii Dorota DziechcińskaCzęść praktyczna:1. Konsultacje lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i hematologii2. Konsultacje psychoonkologiczne.3. Warsztat samobadania piersi- Olsztyńskie Towarzystwo AMAZONKI4. Możliwość wykonania badań laboratoryjnych przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów z 30% rabatem.5 Nieodpłatne badania cytologiczne (tel. rejestr. 89/539 84 18) i mammograficzne (tel. rej. 89/539 83 44)(po wcześniejszej rejestracji do 2 lutego 2018)
POZNAŃ
13.Wielkopolskie Centrum Onkologii,ul. Garbary 15, 61-866 Poznań. Osobą odpowiedzialną za organizację akcji jestdr n. med. A. Dyzmann-Sroka(tel. 605 828 873; e-mail:agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl). Prowadzenie pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu (OGRÓD ZIMOWY; godz. 10.00 – 14.00; stoiska):Wielkopolskiego Centrum Onkologii:  pogadanki edukacyjne związane z rozpowszechnianiem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wydawanie przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną oraz Poradników Pacjenta Onkologicznego „Razem” (analiza składu ciała w tym: tkanki mięśniowej, tłuszczowej, masy ciała, mięśni wody całkowitej, tłuszczu wisceralnego, BMI i wieku metabolicznego; pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi),Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzielanie informacji dotyczących świadczeń medycznych i programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ankieta uzależnienia oraz ankieta motywacji do rzucenia nałogu).Poznańskiego Klubu „Amazonki”.Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.Stowarzyszenia Niebieski Motyl.Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”.Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.Stowarzyszenia Osób Z Nowotworami Głowy I Szyi.Zielony Targ (degustacja produktów żywności ekologicznej i tradycyjnej).Nutricia Polska Sp. z o.o. (wydawanie produktów, upominków i materiałów edukacyjnych). Prowadzenie przez przedstawicieli stowarzyszeń pacjenckich prelekcji prezentujących cele i zadania realizowane przez poszczególne stowarzyszenia (scena w Ogrodzie Zimowym – godziny: 10:30-13:30).Gabinet Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland: akcja „Zapytaj studenta medycyny” oraz porady zdrowotne, w tym dietetyka, lipidogram, nauka samobadania piersi i jąder na fantomach (Rotunda – sala D001; godz. 10.00-14.00).„Maraton filmowy” – emisja filmów dedykowanych profilaktyce nowotworów w tym: piersi, jądra, prostaty, skóry, głowy i szyi, jelita grubego – przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez TVP Poznań przy współpracy z WCO (kawiarenka dla uczestników – łącznik przy Kuźni Cegielskiego):9.30 – 9.48          Profilaktyka nowotworów.9.48 – 10.06        Profilaktyka raka piersi.10.06 – 10.24         Profilaktyka raka jądra.10.24 – 10.42         Profilaktyka raka skóry.10.42 – 11.00         Profilaktyka nowotworów głowy i szyi.11.00 – 11.18         Profilaktyka raka jelita grubego.11.18 – 11.36         Profilaktyka nowotworów.11.36 – 11.54         Profilaktyka raka piersi.11.54 – 12.12         Profilaktyka raka jądra.12.12 – 12.30         Profilaktyka raka skóry.12.30 – 12.48         Profilaktyka nowotworów głowy i szyi.12.48 – 13.06         Profilaktyka raka jelita grubego.13.06 – 13.24         Profilaktyka nowotworów.13.24 – 13.42         Profilaktyka raka piersi.13.42 – 14.00         Profilaktyka raka jądra. Makijaż dla pacjentek oraz instruktaż malowania+upominki od WCO! (Uniwersytet Medyczny – Kosmetologia; VI piętro, patio widokowe; godz. 10:00-14:00 makijaż).Wystawa zdjęć z kalendarzy przygotowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (Hol – Główne Wejście).Wykonywanie badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów: Rejestracja do poradni (hol główny; w godz. 10.00-13.00)Rejestracja na mammografię profilaktyczną (pracownia mammograficzna; gabinet 103);(w godz. 10.30 – 13.30):Poradnia chirurgii onkologicznej (badania w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi oraz skóry; gabinet nr 0011),Poradnia ginekologii onkologicznej (badania w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy; gabinet nr 1002),Poradnia onkologii laryngologicznej (badania w Ogólnopolskim programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi skierowane do osób w wieku 40-65 lat będących wieloletnimi palaczami, nadużywających alkoholu, mających podwyższone ryzyko zakażenia wirusem HPV u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenia oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem. Do programu mogą być włączone również osoby w wieku 45-60 lat, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu i nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem HPV, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z ww. objawów; gabinet 1010).Pracownia badań przesiewowych (badania mammograficzne w Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi skierowane do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonanej mammografii i nigdy nie były leczone w przyczyn raka piersi; gabinet mammograficzny nr 0103).W akcję włączono lekarzy rodzinnych poprzez współpracę z Wielkopolskim Oddziałem Porozumienia Zielonogórskiego (kolportaż plakatów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zaproszeń na profilaktyczne badania mammograficzne, Poradników Pacjenta Onkologicznego „Razem”, miesięczników „Onkolog” oraz kalendarzy WCO przybliżających problemy chorób nowotworowych oraz możliwości diagnostyczne i terapeutyczne).Więcej Informacji udziela Punk Informacyjny (hol – wejście główne; tel.: 61 8850 509).
RZESZÓW
14.Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr1    im. F.ChopinaPodkarpackie Centrum OnkologiiWojewódzka Przychodnia Onkologiczna35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2 Rejestracja pacjentów od 10:00-12:00Konsultacje w godz. 10:00-14:001. W udostępnionych gabinetach Przychodni będą udzielne porady i konsultacje w zakresie:- porady lekarzy specjalistów- mammografia-USG piersi- badania ginekologiczne z pobraniem cytologii- badania stężenia glukozy we krwi- pomiar ciśnienia tętniczego- porady psychoonkologa2.Rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i wzmagających czujność onkologiczną.
SIEDLCE
15.Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.,ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce Koordynator akcji – mgr Halina Płochocka, tel. 506 007 404, e-mail:halina.plochocka@centrum.med.pl                       ŁUKÓW                        MIŃSK MAZOWIECKI                    ŻELECHÓWInformacje o akcji „Dzień Drzwi Otwartych” zostaną zamieszczone na własnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.Propagowanie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i zachowań prozdrowotnych podczas akcji w lokalizacjach:Przychodnia „Centrum Matki i Dziecka”ul. Kleeberga 208-110 Siedlcew godz. 8:00-12:00W PROGRAMIE:badanie mammograficznew ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dla pań w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat);badanie cytologicznew ramach Populacyjnego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (dla pań w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata);badanie USG ginekologiczne, USG piersi,kwalifikacja do programu genetycznego, (ankieta genetyczna);zapis na badanie kolonoskopiiProsimy o wcześniejszy zapis na badanie:tel. 25 633 35 55 lub 506 007 404 Przychodnia Zdrowia Centrumul. Międzyrzecka 6621-400 Łukóww godz. 8:00-12:00 W PROGRAMIE:badanie cytologicznew ramach Populacyjnego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, (dotyczy kobiet w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata);badanie mammograficznew ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat);– oferujemy przewóz pacjentek na badanie do pracowni mammograficznejkwalifikacja do programu genetycznego (ankieta genetyczna);zapis na badanie kolonoskopiiProsimy o wcześniejszy zapis na badanie:tel. 506 986 926 lub 25 633 35 55 Przychodnia Zdrowia „Dąbrówka”ul. Dąbrówki 5205-300 Mińsk Mazowieckiw godz. 8:00-12:00 W PROGRAMIE:badanie cytologicznew ramach Populacyjnego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, (dotyczy kobiet w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata);badanie mammograficznew ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat);badanie USG piersi, USG ginekologiczneProsimy o wcześniejszy zapis na badanie:tel. 25 633 35 55Przychodnia Zdrowia Centrumul. Piłsudskiego 3408-430 Żelechóww godz. 8:00-12:00    W PROGRAMIE:badanie cytologicznew ramach Populacyjnego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, (dotyczy kobiet w wieku 25 – 59 lat, raz na 3 lata);badanie mammograficznew ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat);- możliwość przejazdu na badanie do pracowni mammograficznejbadanie USG ginekologiczne, USG piersi,kwalifikacja do programu genetycznego (ankieta genetyczna);zapis na badanie kolonoskopiiProsimy o wcześniejszy zapis na badanie:tel. 25 683 12 55 lub 514 169 436 (p. Iwona Włodarczyk)
SZCZECIN
16.Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w SzczecinieStrzałowska 22, 71-730 SzczecinOsoby odpowiedzialne i do kontaktu: dr Mariusz Holicki tel. 603 619 841, mail: rezonans@onkologia.szczecin.pl. Krystyna Świstowska,tel. 506 165 408Godz. 8:00-14:00Pracownia Mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej budynek    nr 8.Wykonywane będą mammografie dla kobiet w ramach programu Profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi w wieku 50 – 69 lat 
WARSZAWA
17.Centrum Onkologii-Instytutim. Marii Skłodowskiej-Curieul. W.K. Roentgena 402-781 Warszawabudynek CENTRUM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓWGodz. 9.00-14.00 będą wykonywane bezpłatne badania profilaktyczne, udzielane konsultacje i porady:- badania mammograficzne/cytologiczne dla Pań ubezpieczonych,  spełniających wymagania Programów profilaktyki,-konsultacje onkologiczne, lekarzy rodzinnych-badanie znamion pod dermatoskopem,-pomiar ciśnienia tętniczego,-pomiar cukru we krwi,-pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu,-porady dla osób chcących rzucić palenie,-nauka samobadania piersi,- porady dietetyka-promocja zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Osoby zainteresowane będą mogły na stoisku Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyrobić kartę EKUZ oraz otrzymać dane dostępowe do konta ZIP.Stowarzyszenie Amazonki Centrum będzie udzielało porad jak dbać o piersi.W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty.Informacje o Dniu Drzwi Otwartych pod numerem telefonu: 22 546 31 12
18.Międzyleski Szpital Specjalistyczny w WarszawieOddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i OnkologicznejUl. Bursztynowa 204-749 Warszawa Dr n. med. Jakub RadziszewskiTel. 22 47 35 321e-mail: sekchir@mssw.pl  -Dostęp do materiałów informacyjnych w formie plakatów, ulotek, folderów, w holu szpitala oraz wszystkich oddziałów szpitalnych. -Zainteresowani pacjenci, chorzy i ich rodziny będą mogli uzyskać szczegółowych informacji od lekarzy dyżurnych oddziału.
19.Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Klinika OnkologiiAl. Dzieci Polskich 2004-730 WarszawaTel. 22 815 17 87Fax. 22 815 75 75 Godz. 10-14 Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” organizuje dzień otwarty. Czynne będą 4 gabinety lekarskie w Poradni Onkologicznej. Poza badaniemlekarskim w razie wskazań możliwe będzie wykonanie badania radiologicznego klatki piersiowej oraz podstawowych badań laboratoryjnych.  
20.Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137– Centrum Radioterapii, Klinika Onkologii i Hematologii(budynek N – na terenie szpitala, wjazd od ulicy Miłobędzkiej) – parter. Koordynator Dnia Otwartego Onkologii w CSK MSWiA: dr n. med. Paulina Hakim (paulina.hakim@cskmswia.pltel. +48 508-20-30) Godz.10-14Część dydaktyczna:1.Wykład poświęcony tematyce Nowoczesnej radioterapii na przykładzie nowotworów hematologicznych – dr n. med. Aldona Karczewska – Dzionk2.Wykład na temat profilaktyki onkologicznej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – dr n. med. Paulina Hakim.3.Wykład pt. Postępy w chemioterapii nowotworów – dr n. med. Paweł Nurzyński Część praktyczna:1.Zwiedzanie ośrodka onkologicznego – Centrum Radioterapii – oddział dzienny, sale chorych, Zakład Radioterapii, Pracownia Brachyterapii.2.Konsultacje lekarzy specjalistów radioterapii i onkologii klinicznej.3.Konsultacje psychoonkologiczne.4.Ponadto nieodpłatne badanie USG – jamy brzusznej / piersi: dr n. med. Magdalena Hevelke (po wcześniejszej rejestracji pod nr. tel. +48 22 508-20-30 oraz +48 22 508-20-31. Obowiązuje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia telefoniczne do 02 lutego 2018 r.)  
21.Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spzoo w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 Osoba odpowiedzialna za organizację białej soboty: Elżbieta Sadza, 0.502 464 183, e-mail: elzbieta.sadza@attis.com.pl Godz. 10.00 – 14.00Motywem przewodnim są działania profilaktyczne w chorobach onkologicznych u kobiet. W projekcie przewidziane są porady lekarskie i konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, edukacja zdrowotna oraz inne przedsięwzięcia służące promocji zdrowia.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.attis.com pl.  
22.Instytut Żywości i Żywieniaul. ul. Powsińskiej 61/6302-903Warszawa Osoba odpowiedzialna za organizację akcji:Iwona Sajór, tel. 506 723 471, e-mail: isajor@izz.waw.pl Godz. 10.00-16.00– konsultacje dietetyczne- ocenę stanu odżywienia- wykłady i warsztaty- pokazy kulinarne- pokazy ćwiczeń fizycznychAkcja odbędzie się w budynku Instytutu Żywości i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie (parter).
23.Wojskowy Instytut Medyczny CSK MONKlinika OnkologiiUl. Szaserów 12804-141 Warszawa Szczegółowy program będzie zamieszczony 29 stycznia 2018r.
WROCŁAW
24.Dolnośląskie Centrum Onkologii,Pl. Hirszfelda 12; 53-413 Wrocławtel.:(71) 368-92-01, 368-92-02,fax: (71) 368-92-19www.dco.com.pl, e-mail: dco@post.pl Osoba odpowiedzialna za akcję: Dawid Błaszczyk tel.  71/36-89-564Godz. 9.00 – 14.00Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna– konsultacje onkologiczne przez lekarzy chirurgów onkologów, ginekologa onkologa, lekarza laryngologa.- na zlecenie lekarzy będą wykonywane badania mammograficzne, USG piersi oraz cytologia.
– nauka samobadania piersi oraz samobadania jąder– bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pomiar wagi, wzrostu /BMI/, pomiaru cukru we krwi- Pacjenci zgłaszający się do przychodni otrzymają materiały edukacyjne o profilaktyce chorób nowotworowych. 
ZAMOŚĆ
25.NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii OnkologicznejZamość Sp. z o.o.ul. Al. Jana Pawła II 1022-400 ZamośćOsoba odpowiedzialna za przeprowadzeni akcji:Agata Surmacz-WójcickaRzecznik PrasowyEmail: agatasurmacz-wojcicka@nu-med.plTel. 517044131 Godz. 12.00-15.00Miejsce przeprowadzania akcji:Budynek NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.Poradnia Onkologiczna Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu- Godz.12.00 -12.30– wykład pt. ”RADIOTERAPIA„-dr Małgorzata Chilimoniuk –onkolog radioterapeuta Sala Konferencyjna I piętro.- Godz.12.30-13.00- wykład „PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW”- Edyta Naworol–Pielęgniarka Koordynująca Sala Konferencyjna I piętro.Godz.12.00-15.00 – Konsultacje lekarzy radioterapeutów-onkologów –Zakład Radioterapii (parter)-Godz.12.00-15.00 –Konsultacje lekarzy onkologów- Poradnia Onkologiczna Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.-Godz.12.00-15.00 zwiedzanie ośrodka : NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. pracowni tomografii komputerowej, modelarni, pracowni akceleratorów.
           

UWAGA wyjątkowo w PIĄTEK – 2 LUTEGO 2018 OŚRODEK W ŁODZI

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH
LpOśrodek osoba kontaktowaProgram 
ŁÓDŹ
1.Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodziul. Pabianicka 62,tel. 42 689 50 10e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl– Wydarzenie promujące projekt„Rozbudowa  WSS im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki  onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”Konferencja prasowa otwierająca projektWydarzenie edukacyjno- zdrowotne z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiemgodz. 12.00 – Konferencja Prasowagodz. 12.30 – Wydarzenie edukacyjno- zdrowotneMiejsce: Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Łódź, ul. Paderewskiego 4Konferencja prasowa otwierająca projektWojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Łódź, ul. Paderewskiego 4, 02.02.2018r.
( piątek )  godz. 12.00 – 12.30Podczas konferencji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrekcja WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi przedstawią założenia i cele projektu. Wśród zaproszonych gości będą dziennikarze (prasa, radio, TV), lokalna społeczność,  jak i pracownicy Szpitala. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie multimedialna prezentacja  obrazująca  projekt, a zaproszeni goście dostaną broszury opisujące w szczegółowy sposób cele i działania projektu, jak również źródło jego finansowania. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się nie tylko o inwestycyjnym charakterze projektu, ale również o jego działaniach profilaktyczno- edukacyjnych.Wszyscy uczestnicy konferencji, jak i przedstawiciele mediów zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Wydarzenie edukacyjno- zdrowotne z okazji Światowego Dnia Walki z RakiemWojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Łódź, ul. Paderewskiego 4, 02.02.2018r.
( piątek )  godz. 12.30 – 17.30Z okazji przypadającego na dzień 4.02.2018 roku Światowego Dnia Walki z Rakiem, w dniu 02.02.2018r zaplanowano  szereg otwartych dla społeczeństwa i pacjentów szpitala aktywności i atrakcji edukacyjnych i prozdrowotnych.  Wydarzenie to ma na celu odczarować smutny wizerunek placówek medycznych,  pokazać Szpital jako miejsce przyjazne pacjentom, otwarte, kolorowe i aktywne – jako miejsce, które nie  tylko leczy, ale i edukuje, wspiera i uczy, jak dbać o siebie i własne zdrowie. Wydarzenie  będzie to  miało charakter trójwymiarowy- jak wszystkie działania realizowane w ramach projektu. Trzy filary, na których oparty jest projekt, a co za tym idzie, realizacja przedmiotowego  wydarzenia to:DietaRuchBadaniaHasło przewodnie imprezy :„Dieta, ruch i badania to jest  to, co raka przegania!”Opierając wydarzenie o trzy fundamenty zdrowego życia, zaplanowano je w następujący sposób :1. DietaPremiera „ Siedmiu Wspaniałych”Przed wydarzeniem specjaliści onkolodzy i dietetycy z WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi opracują listę siedmiu kluczowych składników żywieniowych w kontekście profilaktyki nowotworowej. Na podstawie stworzonej listy, opracowanych zostanie  siedem nieskomplikowanych przepisów kulinarnych opartych na każdym z tych składników. Premiera oraz smakowanie potraw będzie miało miejsce podczas wydarzenia na terenie Przychodni na specjalnie przygotowanych stołach – każdy będzie mógł spróbować potraw, porozmawiać z dietetykiem  oraz dostać w formie papierowej przepis na daną potrawę wraz z uzasadnieniem je pozytywnego wpływu na zdrowie. Działanie to ma na celu edukację zdrowotną, wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych  i promowanie zdrowego odżywiania –  uświadomienie, że zdrowe jedzenie może być smaczne i łatwe w przygotowaniu.2. RuchNa terenie Przychodni  w specjalnie przygotowanej przestrzeni, pod okiem instruktorów odbędą się otwarte  zajęcia ruchowe – yoga oraz zajęcia taneczne. Do zajęć zostaną zaproszeni pracownicy Szpitala oraz wszystkie osoby uczestniczące  w wydarzeniu. Działania te  mają na celu promowanie aktywności jako fundamentu zdrowego życia, uświadomienie, że aktywność fizyczna może być radosna
i przyjemna i że można być aktywnym w każdych warunkach oraz  niezależnie od wieku, czy kondycji.BadaniaW trakcie  trwania wydarzenia na terenie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej  czynne będą dedykowane wydarzeniu gabinety lekarskie,  w których odbywać się będą badania profilaktyczne dla uczestników wydarzenia – m.in. konsultacje lekarskie, USG piersi, badania ginekologiczne, mammografia, „męski gabinet”  – premiera Prostate Cancer Unit.  Działania te  mają  na celu promocję badań medycznych, wyrobienie nawyku badań profilaktycznych, odczarowanie strachu przed badaniami, utrwalenie pozytywnego  wizerunku szpitala i kadry medycznej. Zapisy na badania pod numerem telefonu 42 689 57 57w dniach 29 i 30 stycznia 2018 r. w godz. 9:00 – 14:30.Oprócz badań profilaktycznych, w dniu akcji (2 lutego 2018 r.) od godz. 12:30 zainteresowane osoby będą mogły spróbować zdrowych przekąsek przygotowanych w oparciu o listę „Siedmiu Wspaniałych” produktów, poznać „Parszywą Dwunastkę” produktów i przyzwyczajeń wpływających destrukcyjnie na zdrowie, a także wziąć udziałw atrakcyjnych zajęciach tanecznych (godz. 13:00) oraz zajęciach jogi (godz. 14:00).