OGŁOSZENIE 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/09/2022
z dnia 05 paździrnika 2022 r.

dotyczące wyboru dostawców odpowiedzialnych za organizację i
przeprowadzenie szkoleń.

Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych”

finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w w ramach Zadania 4 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofert

Protokoły rozstrzygnięcia:

KUJAWSKO-POMORSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

MAŁOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE