Powstaje Koalicja dla Psychiatrii

Koalicja dla Psychiatrii z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego ideą jest promocja zdrowia psychicznego oraz profilaktyka zaburzeń psychicznych, organizowany jest corocznie 10 października od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Fedration for Mental Health, WFMH). W tym roku, z racji zagrożenia panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2, która bezsprzecznie wpływa na stan zdrowia psychicznego milionów ludzi, hasłem przewodnim wydarzenia stało się: Zdrowie Psychiczne dla Wszystkich. Większe nakłady – Większa dostępność. Są to także hasła, które przyświecają nowo powstałej Koalicji dla Psychiatrii.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, organizowany od 28 lat przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, obchodzony będzie w tym roku w cieniu pandemii wirusa SARS-CoV-2 i jego wpływu na zdrowie psychiczne milionów ludzi na całym świcie. Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia Zdrowie Psychiczne dla Wszystkich. Większe nakłady – Większa dostępność wpisuje się w założenia nowo utworzonej Koalicji Dla Psychiatrii, będącej efektem współpracy Fundacji Wygrajmy Zdrowie z Fundacją eFkropka, Stowarzyszeniem Asystentów Zdrowienia oraz Stowarzyszeniem Otwarte DrzwiGłównym celem Koalicji jest poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób doświadczających kryzysu psychicznego.  

„Nie mamy obecnie dokładnych danych wskazujących na wpływ pandemii SARS-CoV-2 na poszczególne zaburzenia psychiczne. Można jednak stwierdzić, że wirus SARS-CoV-2 jest bezsprzecznie negatywnym bodźcem spowalniającym proces zdrowienia osób w kryzysie, jak i przyczyniającym się do pogłębiania stanów już chorobowych. W opublikowanym w maju tego roku raporcie ONZ dotyczącym związku COVID-19 ze zdrowiem psychicznym, specjaliści biją na alarm przewidując pogarszanie się statystyk dotyczących problemów ze zdrowiem psychicznym, potrzebę inwestycji w promocję zdrowia psychicznego oraz opieki nad osobami z zaburzeniami”. – podkreśla profPiotr Gałeckikonsultant krajowy dspsychiatrii– „Musimy głośno mówić zarówno o zaburzeniach, jak i chorobach psychicznych i zaprzestać stygmatyzacji osób dotkniętych np. depresją, stanami lękowymi, schizofrenią”.

 „Ideą powstałej Koalicji dla Psychiatrii jest nagłaśnianie konieczności wprowadzenia szybkich zmian w zakresie psychiatrii w Polsce i zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki adekwatnej do ich potrzeb, w tym bezpłatnego, powszechnego dostępu do odpowiedniego leczenia farmakologicznego, zgodnego z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz dostępu do terapii poza farmakologicznych dla pacjenta oraz jego rodziny, w celu wsparcia i utrzymania skutecznego procesu leczniczego. Podczas pandemii taki dostęp powinien być zagwarantowany również w formie zdalnej. Chcemy także działać na rzecz edukowania społeczeństwa nt. zdrowia psychicznego oraz wyjaśniania krzywdzących stereotypów związanych z postrzeganiem osób chorujących psychicznie, chociażby pacjentów ze schizofrenią, która manifestuje się nie tylko objawami wytwórczymi ale i tymi negatywnymi: apatią, wycofaniem się chorego z życia społecznego, zawodowego i rodzinnego”. – mówi Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Koalicja dla Psychiatrii powstała z inicjatywy Fundacji Wygrajmy Zdrowie, wspólnie z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi: Fundacją eFkropka, Stowarzyszeniem Asystentów Zdrowienia oraz Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Ideą Koalicji dla Psychiatrii jest działanie na rzecz poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz osób doświadczających kryzysu psychicznego. Koalicja jest otwarta na współpracę z kolejnymi organizacjami pacjenckimi, fundacjami, stowarzyszeniami.