Ankieta dla Pacjentów z rakiem nerki

Zachorowanie na raka i leczenie choroby nowotworowej mają ogromny wpływ na życie człowieka. Powodzenie terapii w znaczącym stopniu zależy od tego, czy pacjent będzie w stanie zaakceptować zmiany zachodzące w jego życiu i podporządkować wszystko celowi, jakim jest wyzdrowienie. Terapia jest zazwyczaj długotrwała, związana z kilkutygodniowym pobytem w szpitalu oraz działaniami niepożądanymi. Efekty uboczne leczenia utrzymują się czasem długo po zakończonej terapii – sprawiają, że pacjent inaczej czuje i myśli. Ankieta jest skierowana do wszystkich pacjentów chorujących na raka nerki. Jej celem jest zbadanie opinii chorych o skutkach ubocznych leczenia, które przeszli lub przechodzą. Wyniki posłużą do napisania raportu.

Ankieta jest anonimowa, udział w niej nie wymaga podania danych wrażliwych.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.skutkiuboczne.com