Przyznaliśmy wyróżnienia KRAJOWYCH LIDERÓW ZDROWIA

Podczas  uroczystości w dniu 9 października 2015 r. wręczenie nagród „Liderów Zdrowia” w Sejmie RP przedstawiciele 22 organizacji pacjentów wyróżnili Parlamentarzystów, którzy w trakcie ostatniej kadencji najbardziej aktywnie działali na rzecz poprawy stanu opieki nad chorymi. Wydarzenie objął patronatem Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

Pierwszą edycję „Liderów Zdrowia” uznajemy za sukces. Zaangażowanie tak dużej liczby organizacji pacjenckich jest dla nas dowodem, że taka inicjatywa była potrzebna – mówi Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie – W kolejnej edycji „Liderów Zdrowia” chcemy pójść krok dalej. Zachęcamy organizacje pacjenckie wspierających chorych we wszystkich obszarach medycyny do przystąpienia do akcji. Chcemy, aby nasz wspólny projekt wspierał realizację postulatów środowiska pacjenckiego poprzez ułatwienie komunikacji z Posłami oraz Senatorami – dodał.

W celu wyłonienia „Liderów Zdrowia” w dziesięciu obszarach Fundacja Wygrajmy Zdrowie przeanalizowała 108 posiedzeń senackiej Komisji Zdrowia, 218 posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia, posiedzenia zespołów parlamentarnych, 4800 interpelacji poselskich skierowanych do Ministra Zdrowia oraz wiele innych aktywności, dzięki którym pacjenci uzyskiwali wsparcie. Krajowym Liderem Zdrowia, wspierającym pacjentów w sposób najbardziej aktywny została poseł Anna Sobecka. Wyróżnienia Krajowych Liderów Zdrowia w poszczególnych obszarach terapeutycznych otrzymali:

 •          Barbara Czaplicka – choroby rzadkie
 •          Jan Warzecha
- choroby zakaźne
 •          Tomasz Latos
- dermatologia
 •          Czesław Czechyra
- diabetologia
 •          Czesław Hoc – gastrologia
 •          Kazimierz Moskal – kardiologia
 •          Alicja Dąbrowska
- onkologia
 •          Alicja Chybicka – pediatria
 •          Ewa Czeszejko-Sochacka – reumatologia

 •          Tomasz Latos – urologia
 •          Anna Sobecka – lider ogólnopolski

Poza wyróżnieniami dla Krajowych Liderów Zdrowia pacjenci wskazali również najbardziej aktywnych Parlamentarzystów w każdym z województw. Pełen ranking dostępny jest na stronie  www.liderzyzdrowia.pl, gdzie poza końcowymi wynikami zestawienia znajdują się także informacje dotyczące wszystkich aktywności podejmowanych przez Parlamentarzystów w mijającej kadencji.

Program „Liderzy Zdrowia” to inicjatywa Fundacji Wygrajmy Zdrowie, prowadzona w ścisłej współpracy z ponad dwudziestoma organizacjami pacjenckimi z całego kraju. Ideą projektu jest docenienie tych Posłów i Senatorów, którzy aktywnie włączali się w pomoc pacjentom, wspierali ich postulaty angażując się w kampanie społeczne, akcje edukacyjne, a także indywidualne działania. Celem programu jest budowanie świadomości problemów, z którymi borykają się pacjenci każdego dnia oraz zachęcenie organizacji wspierających pacjentów do większej aktywności.

Liderzy Zdrowia w liczbach

 •          108 posiedzeń senackiej Komisji Zdrowia
 •          216 posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia
 •          Ponad 4800 interpelacji, kilkaset zapytań poselskich,
 •          prawie 800 zapytań,
 •          500 oświadczeń senatorskich oraz 130 pytań w sprawach bieżących
 •          Działania Zespołów Parlamentarnych, spotkania z pacjentami, konferencje oraz akcje edukacyjne na terenie Parlamentu