Zdrowy Oddech

Już dziś, 21 czerwca wraz z dziennikiem Rzeczpospolita ukazuje się 4. edycja kampanii „Zdrowy Oddech”, organizowana przez wydawnictwo Medical Media Solutions. Publikacja powstała przy wsparciu wielu wybitnych ekspertów. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ważne tematy takie jak profilaktyka, diagnostyka i leczenie w zakresie chorób pulmonologicznych. Chcemy podkreślić jak istotna jest samokontrola i obserwacja swojego stanu zdrowia, a także jak wpływ odgrywa na nasze zdrowie środowisko, w którym żyjemy.

Tematem przewodnim numeru jest niedrobnokomórkowy rak płuca, który mimo zauważalnej tendencji spadkowej palenia tytoniu w społeczeństwie, wciąż jest najczęściej diagnozowanym nowotworem. Jeszcze niedawno szanse na przeżycie z rakiem płuca były znikome. Obecnie dzięki szybszej diagnostyce, szczegółowym badaniom w kierunku mutacji oraz odpowiednio dobranym terapiom, staje się chorobą przewlekłą. Jak wyglądają poszczególne etapy i dlaczego nowotwór płuca nie jest już jednoznaczny z wyrokiem śmierci odpowiadają prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunoterapii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prof. Renata Langfort, kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz dr Adam Płużański, kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.  

Publikację „Zdrowy Oddech” otwiera wypowiedź prof. dr hab. n. med. Władysława Pierzchały, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, na temat życia pacjentów z POChP, możliwości terapii oraz o istocie wczesnego wykrywania choroby.

Na okładce kampanii gościmy dra. Piotra Dąbrowieckiego, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, za co szczególnie dziękujemy. Dr Dąbrowiecki wypowiada się szeroko na temat alergii, m.in. o grupach ryzyka oraz metodach wspomagających alergików w łagodzeniu objawów.

Alergia jest to złożony obszar, który może objawiać się w nie jeden sposób. Co więcej mając alergię wziewną nie możemy wykluczyć związku z alergią pokarmową. O tzw. alergii krzyżowej i jej zależnościach opowiada prof. Zbigniew Bartuzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W publikacji słowami prof. Ewy Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny, został poruszony temat astmy. Jest to niezwykle ciekawy artykuł mówiący o budowaniu świadomości, możliwościach zapobiegania i modyfikowania zagrożenia oraz ryzyka związanego z tą chorobą.

Do wsparcia kampanii zaprosiliśmy Emilię Piotrowską z Warszawskiego Alarmu Smogowego, który prężnie działa na rzecz polepszenia jakości powietrza w Warszawie oraz w Polsce. Tekst ten porusza bardzo ważny problem jakim jest smog w lecie.

Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzoną wersją on-line publikacji: