Zostań bohaterem serca! Obchody Światowego Dnia Serca w Sejmie

Warszawa, 11.09.2019 r.

Co roku we wrześniu obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Tym razem koalicja Serce dla Kardiologii wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. POZ i Profilaktyki zorganizowała jego wyjątkowe obchody w Sejmie RP.W ich ramach 11 września br. odbyło się posiedzenie parlamentarne na temat wyzwań opieki kardiologicznej. Akcji towarzyszyły badania profilaktyczne w kierunku chorób układu sercowo – naczyniowego oraz wystawa edukacyjna.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Serca, ustanowione przez WoldHeartFederation, brzmi „Moje serce, Twoje serce. Zostań bohaterem serca!”. Pod tym właśnie hasłem odbyły się też parlamentarne wydarzenia. „Przesłanie tegorocznych obchodów mówi o tym, że każdy z nas może i powinien zostać bohaterem serca przez złożenie zobowiązania do dbania o swoje zdrowie – naszym bliskim, przyjaciołom, rodzinie, pracodawcom i innym wspólnotom, w których żyjemy” – mówi Beata Ambroziewicz, liderka Koalicji Serce dla Kardiologii działającej w ramach Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. „Jest to zobowiązanie do zdrowej diety, aktywności fizycznej, rzucenie palenia, ograniczenie spożywania alkoholu i regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Wprowadzając tych kilka zmian w naszym codziennym zachowaniu, możemy znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego” – przekonuje Ambroziewicz.

Choroby układu krążenia wciąż pozostają główną przyczyną zgonów w Polsce. Najczęściej występującymi są choroba niedokrwienna serca (29%), zaburzenia rytmu (21%), niewydolność serca(16%) oraz migotanie przedsionków (11%). Liczba zachorowań i zgonów na choroby sercowo-naczyniowe (w tym zawał serca) w Polsce, szczególnie osób w wieku produkcyjnym, pozostaje wyższa o połowę niż w niektórych krajach Europy Zachodniej. Ten typ schorzeń pozostaje też jedną z głównych przyczyn inwalidztwa i niezdolności do pracy. Tymczasem aktualne dowody naukowe i konkretne osiągnięcia w innych krajach europejskich wskazują, że w Polsce jest możliwa redukcja liczby zachorowań i zgonów na choroby sercowo-naczyniowe o 30-50%.

SONDA – CO POLACY WIEDZĄ O HIPERCHOLESTEROLEMII

https://youtube.com/watch?v=u1HiDvCnvj8%3Ffeature%3Doembed

Podczas obchodów Światowego Dnia Serca w Sejmie przeprowadzano badania profilaktyczne: pomiary poziomu glukozy, cholesterolu (pełen lipidogram), ciśnienia tętniczego. W specjalnym kardiobusie – Mobilnej Poradni Kardiologicznej Servier – wykonywano także echo serca oraz elektrokardiogram. W sumie tego dnia w badaniach wzięło udział ok. 150 osób. KWydarzeniu towarzyszyło posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i profilaktyki. Jego przewodnicząca, Posłanka Lidia Gądek, podkreślała w swoim wystąpieniu, że najpopularniejsze zachorowania w obszarze kardiologii dotyczą choroby niedokrwiennej, niewydolności oraz zaburzeń rytmu serca – Wiele udało się osiągnąć ale wiele jeszcze przed nami. Badanie cholesterolu wreszcie znalazło się w bilansie 6-latka i to niewątpliwy sukces. Teraz kluczowym wyzwaniem, jeśli chodzi o profilaktykę, jest wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu z edukacji zdrowotnej – argumentowała Posłanka.

Ostatni rok minął pod znakiem intensywnej integracji środowisk pacjentów, klinicystów i ekspertów. Miało miejsce opracowanie i formalne uruchomienie programu opieki koordynowanej KONS, rozszerzenie programu KOS-zawał, organizacja wielu akcji i kampanii edukacyjnych (instytucji i organizacji) czy refundacja nowych terapii (np. hipercholesterolemia rodzinna). – Teraz chcemy skupić się na medycynie pracy, ponieważ dla dużej części społeczeństwa badania wstępne lub okresowe pracy to jedyny kontakt z medycyną w ogóle – mówił podczas posiedzenia prof. Piotr Jankowski, Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – W ramach medycyny pracy powinien być obowiązkowo wykonywany profil lipidowy – przekonywał Profesor. Nakreślił też inne kluczowe wyzwania systemowe w obszarze kardiologii, wśród których wymienił m.in. zapobieganie udarom mózgu, wzbogacenie programu nauczania w szkołach i przedszkolach oraz przekazu mediów publicznych o zagadnienia z zakresu profilaktyki, wdrożenie programu opieki koordynowanej w niewydolności serca (KONS) czy dalsze rozpowszechnienie koordynowanej kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-ZAWAŁ). Przedstawił także pierwsze wyniki funkcjonowania programu KOS-ZAWAŁ, dzięki któremu już zmniejszyła się śmiertelność pacjentów po zawale.

Prof. Maciej Banach, Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, poruszył temat nowych wyzwań w leczeniu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, konieczność aktualizacji obowiązującego programu lekowego, min. poprzez obniżenie kryteriów włączenia do poziomu cholesterolu LDL 130 oraz włączenia drugiej z dostępnych terapii farmakologicznych (evolocumab). Obecnie do programu włączonych jest tylko 3-4 % pacjentów.

Z kolei prof. Adam Witkowski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, omówił wyzwania polskiej kardiologii na trzecią dekadę XXI w. Wymienił m.in. dalsze działania promocji zdrowia, ograniczenie nierówności w dostępie do rozpoznawania i leczenia i realizacji programów opieki koordynowanej oraz poprawę dostępu do specjalistycznej opieki, w tym rehabilitacji. Zaapelował o powrót do idei wdrożenia narodowego programu Zdrowe Serce, nad którym prace trwały od 2017 roku.

W debacie liczny udział brały organizacje pacjentów, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia EcoSerce, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, Fundacji im. Urszuli Jaworskiej, Fundacji Wygrajmy Zdrowie oraz Instytutu Człowieka Świadomego.

  • Podsumowując wszystkie wystąpienia, Beata Ambroziewicz przypomniała, że celem wspólnych działań organizacji pacjentów działających pod wspólnym szyldem „Serce dla kardiologii” jest poprawa jakości i długości życia pacjentów kardiologicznych. Podczas posiedzenia koalicja Serce dla Kardiologii wyliczyła kluczowe wyzwania w opiece zdrowotnej w obszarze chorób układu krążenia:
  • Poprawa dostępu do innowacyjnego leczenia (technologie lekowe i nielekowe) oraz poszerzenie grupy chorych korzystającej z opcji już refundowanych
  • Niezwłoczne uruchomienie w praktyce pilotażu KONS – włączenie pierwszych chorych
  • Opracowanie i uruchomienie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej finansowanej z publicznych środków– prowadzonej ciągle
  • Powrót do idei Narodowego Programu Zdrowe Serce
  • Udrożnienie dostępu do konsultacji kardiologicznych, osobom z pogorszeniem stanu zdrowia lub w przypadku nieskuteczności terapii
  • Wprowadzenie bilansów 6-latka i dorosłych (podstawowe badania)

Więcej informacji:
Beata Ambroziewicz
b.ambroziewicz@puop.pl
info@puop.pl
tel. 509 478 984
22 657 23 61