Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego – aktualne wyzwania

Szanowni Państwo, Fundacja Wygrajmy zdrowie wraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych w 2017 roku przeprowadziła dogłębną analizę sytuacji chorych na nowotwór jelita grubego w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami zmian z perspektywy pacjenta w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia. Dokument został przygotowany we współpracy z przedstawicielami środowiska pacjentów onkologicznych, ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia oraz autorytetami medycznymi.

Mijają właśnie 2 lata od tego czasu, dlatego chcielibyśmy przedstawić Państwu jak aktualnie wygląda opieka nad chorymi z tym nowotworem w Polsce, co udało się osiągnąć i jakie najpilniejsze wyzwania oczekują na realizację. W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo aktualne dane epidemiologiczne, podsumowanie zmian w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorych na raka jelita grubego oraz kluczowe rekomendacje zmian systemowych.

1. Rak jelita grubego – rosnące wyzwanie
2. Osiągnięcia i wyzwania 2017–2019
2.1 Rola profilaktyki i badań przesiewowych
2.2 zgłaszalność na badania przesiewowe
2.3 Dostęp do nowych terapii
2.4 Dostęp do rehabilitacji i środków zaopatrzenia stomii
3. Kluczowe rekomendacje działań w zakresie poprawy opieki nad chorymi