Życie z niewydolnością serca, praktyczne warsztaty dla pacjentów

Serdecznie zapraszamy pacjentów i ich bliskich na warsztaty pt. Serce dla kardiologii, które odbędą się 8 czerwca w Łodzi.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 6 czerwca 2018 r. telefonicznie pod numerem: 22 658 23 61 lub mailowo: koalicja@sercedlakardiologii.pl