CHOROBY REUMATYCZNE WYZWANIEM XXI WIEKU

Projekt edukacyjny dedykowany zwiększeniu świadomości społecznej na temat wyzwań związanych z chorobami reumatologicznymi

Projekt edukacyjny dedykowany zwiększeniu świadomości społecznej, wśród pacjentów oraz klinicystów i ekspertów na temat wyzwań związanych z chorobami reumatologicznymi pt. „Choroby reumatyczne wyzwaniem XXI wieku” realizowany wspólnie przez Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”.

Inicjatywa ma za zadanie przybliżenie zagadnień związanych z diagnostyką oraz innowacyjnym leczeniem chorób reumatycznych m.in. poprzez stworzenie eksperckiej grupy roboczej czy przedstawienie historii osób, którym pomimo choroby udaje się prowadzić aktywne, normalne życie. Założeniem organizatorów jest również podkreślenie wyzwań związanych z dostępem do skutecznych i nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych.

Planowane działania prowadzone będą na skalę ogólnopolską, a ich celem będzie dostarczenie rzetelnych informacji na temat chorób reumatologicznych. Kampania skierowana jest do szeroko pojętego społeczeństwa, kładąc ścisły nacisk na pośrednictwo mediów. Działania są także nakierowane na decydentów, mających wpływ na ochronę zdrowia w Polsce, ale także tych ekspertów, którzy tworzą rekomendacje i standardy postępowania w obszarze reumatologii.

W ramach projektu w 2019 roku zaplanowano:

  • Powołanie Grupy Ekspertów mającej za zadanie określić potrzeby polskich pacjentów oraz wypracować  kierunki działań / wsparcie dla wytycznych dot. leczenia chorób reumatycznych w Polsce. W skład grup wejdą przedstawiciele organizacji pacjentów, reumatolodzy, eksperci chorób reumatycznych, towarzystw naukowych etc.
  • Opracowanie materiałów edukacyjnego dla pacjentów i ich bliskich – w formie broszury oraz dedykowanej zakładki online na www.wygrajmyzdrowie.pl
  • Opracowanie serii info-grafik do wykorzystania w mediach społecznościowych i innych kanałach
  • Spotkanie/debata informacyjna/prasowa
  • Spotkania z wybranymi ekspertami i dziennikarzami

Działania będą realizowane w ramach zbudowanej eksperckiej koalicji, a działania prowadzone będą z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi, którzy uwiarygodnią przekaz.

Celem projektu, jest:

  • budowanie świadomości społecznej na temat chorób reumatologicznych;
  • wsparcie pacjentów poprzez merytoryczną dyskusję w przestrzeni publicznej na temat wyzwań leczenia reumatycznego w Polsce;
  • uświadomienie ich interdyscyplinarnego charakteru i współzależności z jakością życia pacjentów.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Kontakt:

Fundacja Wygrajmy Zdrowie
fundacja@wygrajmyzdrowie.pl

Tel. 22 658 23 61